Gå til sidens hovedinnhold

Vinterføre – hvordan kan vi unngå ulykker?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Var du blant dem som ble overrasket over at vinteren meldte seg i Innlandet i forrige uke, også i lavereliggende strøk? Forhåpentligvis hadde de fleste bilister fått på vinterdekkene, eller forberedt seg på å la bilen stå, hvis de ikke hadde rukket å skifte dekk.

Fylkeskommunen har ansvaret for daglig drift av om lag 7000 km med fylkesveg, inkludert gang- og sykkelveger. Målet for alle som drifter veger, og for alle som kjører bil, vil jeg tro, er å unngå ulykker. Alle trafikkulykker med personskade som skjedde på fylkesvegene i Innlandet i perioden 2012-2019, har blitt grundig analysert. Statistikken viser at litt under en tredjedel av ulykkene skjedde i vintersesongen. Det er flere grunner til at flere blir skadet i trafikken i sommerhalvåret. Den viktigste årsaken er at bilistene kjører fortere da. Stor fart kan utløse en ulykke. Farten i det øyeblikket en bil treffer en annen bil, eller terrenget, har også stor betydning for om en menneskekropp blir skadet eller ikke.

Å kjøre bil på veger med snø- og isdekke, i tett snøvær, i mørket og i snøføyke, kan være krevende. Nettopp derfor er det å kjøre etter forholdene det viktigste grepet du kan ta, for å kunne kjøre trygt om vinteren. I tillegg må kjøretøyet ha dekk, lys og annet utstyr som trengs for vinterkjøring, og vegen må sjølsagt være farbar.

Det er private entreprenører som brøyter og strør fylkesvegene, etter å ha inngått kontrakt med fylkeskommunen. Innlandet har utviklet en ny type driftskontrakter, der vi i større grad betaler for det faktiske arbeidet som entreprenørene gjør, framfor å bruke faste priser. Det betyr at vi tar en større andel av den økonomiske risikoen, som entreprenørene før måtte prise inn i anbudene sine. Hvis det blir en vinter med mye snø, kan det bli dyrt for fylkeskommunen. Blir det en mild vinter med mindre behov for tiltak, sparer vi penger. De kan vi bruke på sårt tiltrengt vedlikehold i sommerhalvåret.

Vi i fylkeskommunen gjør det vi kan for at vegene skal være så trafikksikre og godt framkommelige som mulig, selv når snøen laver ned. Når det er mye å gjøre, blir de viktigste vegene, de som har mest trafikk, ryddet først. Det kan også være veger med mindre trafikk som må prioriteres, f.eks. fordi de er viktige skoleveger. Det betyr at brøytebilen kanskje ikke er akkurat der du er, når det snør. Hvis vi og entreprenørene når de målene vi har satt oss, og sjåførene kjører etter forholdene, i trafikksikre kjøretøy, blir det færre ulykker. Og til slutt – ei viktig melding til deg som skal ut for å gå eller sykle: Bruk refleks og ha lys på sykkelen - i vintermørket!

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet (Ap)