Jeg arbeidet som frivillig under Ungdoms OL. Min jobb var å være informasjonskontakt for IOCs medlemmer. Vi hadde en egen stand i resepsjonen i Lillehammer Hotell hvor også IOCs medlemmer bodde.

Ungdoms OL var en del av den internasjonale OL organisasjonen. De foreslåtte vinterlekene for universitetene har intet med OL å gjøre.

Vi var bekymret over den nesten fraværende omtalen av Ungdoms OL i media. For å få i hvert fall litt omtale skrev vi en del informasjonbulletiner og «reportasjer» som vi forsøkte å få inn i media, men de ble møtt med liten interesse. Det er dessverre riktig å si at Ungdoms OL fikk liten eller ingen oppmerksomhet.

Det er vanskelig å se for seg at vinterlekene for universitetene vil bli møtt med større interesse fra medienes side. PR- verdien av et slikt arrangement vil derfor være tilnærmet null.

Ungdoms OL gikk med et underskudd på ca. 285 mill. kr. Arrangementet fikk offentlig støtte i størrelsesorden 324 mill.kr. I tillegg kommer kostnader i forbindelse med oppgradering av anlegg.

Jonas Øglænd, Lillehammer