Viruskrisa har roet seg: Nå skal det spares penger

Viruskrisa har roet seg såpass at ledelsen og styret tar fram igjen spareplanene for Sykehuset Innlandet. Nå skal det lages et omstillingsprogram for hele perioden fram til 2025.