BYGGMAGASINET

tjenester som holder vann:

Brønnboringsfirma med varme anbefalinger

I snart 60 år har Brustugun Brønnboring levert tjenester som holder vann, bokstavelig talt. Med stadig mer effektive metoder og moderne utstyr, leverer de nå løsninger for alt fra tradisjonelle fjellbrønner til moderne energibrønner.

ANNONSØRINNHOLD FRA

– Vi får mye skryt for at vi fleksible og tar gjerne en utfordring eller to. Også "der ingen skulle tru at nokon kunne bu", sier daglig leder Jon Terje Brustugun med glimt i øyet.

Selv om vi i Norge har rikelig tilgang på vann, er det ikke like tilgjengelig overalt.

Blant annet har vi over 450.000 hytter rundt omkring i landet, der mange ligger i grisgrendte strøk uten innlagt vann.

– Vi borer etter vann i fjell og grus. Fjell er lettere å bore i, men der kan det være vanskelig å finne kilder som gir nok vann. I grus er utfordringen å finne vann som er rent nok uten for mye jord og leire, sier Jon Terje.

Sports uniform, Mountain, Smile, Sky, Helmet, Cloud, Shorts, Highland, Glove, Headgear

VANT TIL Å FINNE VANN: Boresjef Tom Andre Melby og kollegene i Brustugun Brønnboring tar de fleste utfordringer på strak arm, uansett hvor det måtte være.

Fra overtro til fagkunnskap

I gamle dager trodde mange faktisk det var mulig å finne vann ved hjelp av en ønskekvist. Heldigvis har overtro en tendens til å dø ut i takt med ny kunnskap og teknologi.

Som landets nest eldste firma i bransjen, har Brustugun Brønnboring både kompetanse og utstyr som for lengst har gjort ønskekvisten overflødig.

– Det sitter mye erfaring og kunnskap i veggene her. Vi er stolte av selskapets historie og det vi driver med. Når du jobber med verdens kanskje viktigste produkt må du være ditt ansvar bevisst, understreker Jon Terje.

Siden starten i 1964, har de gradvis utvidet og fornyet maskinparken.

– I starten brukte vi støtborerigger, før vi noen år senere gikk over til luftboring. I 1984 fikk vi vår første helhydrauliske borerigg, og etter hvert begynte vi med beltegående rigger. Siden har det blitt stadig nye investeringer, forteller han.

Vi tar gjerne en utfordring eller to. Også "der ingen skulle tru at nokon kunne bu"!

Jon Terje Brustugun

"

Høyere trykk, bedre vannkvalitet

Blant de nyeste anskaffelsene til Brustugun Brønnboring, finner vi en såkalt trykkerbil. Dette er en kombinert tank- og spylebil som bidrar til å øke både kapasiteten og vannkvaliteten i en fjellbrønn.

– Ved å bruke en spesialmansjett som festes nede i borehullet og en kraftig vannpumpe som presser vann ut gjennom sprekkene i fjellet, vil tilsiget i økes. I tillegg kan vi spyle og renske hullet, som igjen gir bedre kvalitet på vannet som pumpes opp, forteller Jon Terje.

Trykking kan brukes til å øke vannmengden i både nye og gamle borehull.

– Når vi ser at det er lite vann i et nytt hull, trykker vi for å øke kapasiteten. Enkelte hull blir dårligere etter noen år. Pumpa holder normalt i 20 år, så den dagen du skal bytte kan det lønne seg å trykke samtidig, anbefaler han.

Snakk med oss om:

 • Brønnboring
 • Energibrønner
 • Spesialboring
 • Pumpeanlegg
 • Brønn- og rørinspeksjon
 • Trykking og spyling
 • Borerapporter
Motor vehicle, Plant, Ecoregion, Tree, Biome, Shorts, Grass

Flere vil ha bergvarme

Denne vinteren har strømprisen nådd stadig nye høyder, og mange ser etter alternative oppvarmingskilder. Brustugun Brønnboring får mange henvendelser fra både huseiere og bedrifter som ønsker tilbud på energiboring.

– Et komplett bergvarmeanlegg koster jo litt, men besparelsene er veldig gode på sikt. Særlig med tanke på utviklingen av strømprisene, mener Jon Terje.

Han forteller at prisen på selve energiboringen varierer fra 50.000 til 120.000 kroner, der hullets dybde avhenger av varmepumpens type og størrelse samt hvor i landet det ligger.

Selv om prisen på et komplett anlegg kan strekke seg over det dobbelte, mener Jon Terje det er mulig å tjene inn igjen investeringen i løpet av en 10-årsperiode. Han anbefaler alle som ønsker en mer forutsigbar energiøkonomi om å vurdere det.

– Det er ikke alle steder luft-luft varmepumpe er optimalt. Da kan grunnvarme fra fjell være en godt alternativ. Selv ved temperaturer helt ned mot 20 kuldegrader holder borehullet fortsatt 5-6 varmegrader. Den er mer konstant enn den du drar inn fra luft.

Automotive tire, Temple
Automotive tire, Motor vehicle, Chainsaw, Helmet, Saw, Glove
Sky, Cloud, Mountain, Highland, Slope, Wood
Road surface, High-visibility clothing, Plant, Window, Vehicle, Truck, Slope, Asphalt, Tire, Wood
Motor vehicle, Sky, Plant, Window, Building, House, Asphalt, Slope, Wood
Mode of transport, Road surface, Composite material, Cloud, Sky, Vehicle, Mountain, Asphalt, Slope, Tree

Brustugun Brønnboring AS

 • Etablert i 1964, og er i dag Norges nest eldste brønnboringsfirma.
 • Borer etter vann i fjell og løsmasser med vanngaranti.
 • Kundene er alt fra hytteeiere til boligutbyggere, næringsliv og industri.
 • Topp moderne utstyr tilpasset ulike oppdrag, også i grisgrendte strøk.
 • Hovedkontor og verksted i Skjåk.
 • Dekker de fleste områder, men har flest oppdrag i Innlandet og på Vestlandet.
 • Tilbyr gratis, uforpliktende befaring.

  Les mer

Fleksible fagfolk

Jon Terje og kollegene jobber ikke bare med brønnboring og energiboring. Den allsidige gjengen driver også med blant annet gjennomboring av fjellknauser, fundamentering og boring under veg.

De fleste oppdragene er i området fra Lillehammer til Oppdal og Lesja. I tillegg jobber de mye på Vestlandet med oppdrag i og rundt Førde, Måløy og Ørsta.

– Vi fikser det meste, og drar dit kunden trenger oss. Vi stiller opp på kort varsel og spenner gjerne på oss skiene ved behov. Skal du lykkes i denne bransjen må du være fleksibel, mener Jon Terje.

Han forteller at mange googler seg frem til dem, men de fleste oppdragene får de gjennom gode anbefalinger fra fornøyde kunder.

– For å kunne gi en riktig pris, kommer vi på en uforpliktende gratis befaring for å kartlegge jobbens omfang og eventuelle utfordringer.

Vi fikser det meste, og drar dit kunden trenger oss. Skal du lykkes i denne bransjen, må du være fleksibel.

Jon Terje Brustugun

"

Fremover i farens fotspor

Allerede i 1961 startet Jon Terjes far, Johannes Brustugun, med brønnboring. Tre år senere ble Brustugun Brønnboring etablert.

Da faren ga seg i 2001, føltes det helt naturlig for Jon Terje å ta over. Det har han aldri angret på.

Med stor konkurranse i markedet, nytter det heller ikke å se seg tilbake. Ny teknologi og nye behov gjør at han og kollegene hele tiden må være frampå.

– Vi møter stadig nye utfordringer, som noen ganger krever at vi må tenke nytt. Skal vi fortsatt være blant de fremste i bransjen, må vi alltid levere når det gjelder kvalitet og kundebehov, avslutter Jon Terje.

Kontakt

Adresse
Lundavegen 15
2690 Skjåk

Telefon
Skjåk: 61 21 39 70
Stryn: 57 87 22 03

Mobil
Jon Terje: 909 90041
Tom Andre: 480 69646

E-post
post@brustugun.no

Hjemmeside
www.brustugun.no