BYGGMAGASINET

i Lillehammer og Gudbrandsdalen 2020

Wall, Wilderness, Rock
Previous.png
Next.png

Tar vare på kulturminner med gammel håndverkstradisjon

Du vet den følelsen du får når du ser et gammelt bygg som er skikkelig velholdt. Følelsen av historisk sus og glede over at gamle minner videreføres gjennom godt håndverk med respekt for tradisjonen. Det er den følelsen Flaten bygg er eksperter på å gjenskape med sine bygge- og restaureringsprosjekter.

Det er trist når historien blekner og forfaller

Nils Arne Flaten, daglig leder i Flaten bygg, har jobbet med tømmer, sag og hammer i 30 år. Han er opptatt av at vi ikke må glemme at kulturminner er noe våre forfedre har videreført, og at det er vi som har ansvar for å ta vare på denne arven videre.

Hvis vi mister interessen for dette og glemmer gammelt håndverk, risikerer vi at ting forfaller og historien blir borte.

- Det er viktig at kvalifiserte håndverkere tar jobben, så ting ikke blir ødelagt. I Skjåk og området rundt er det mye gammelt som står urørt, som burde ha vært stelt bedre med. Her er det store bygningsmasser i tradisjonell byggestil, gamle trebygninger og andre kulturminner. Jeg mener det har litt med ansikt utad å gjøre også. Vi vil jo gjerne vise at vi tar vare på tradisjonen vår. Vi vil at turistene skal få et godt inntrykk, enten de kommer fra Norge eller utlandet, forteller Nils Arne engasjert.

Nils Arne Flaten er er mann med stor respekt for gamle byggetradisjoner. Det mener han at du også bør ha.

Lafting – en over 1000 år gammel tradisjon

Lafting av tømmerhus har pågått siden 1000-tallet. Kanskje før. I alle fall fra slutten av vikingtiden har vi dokumenterte eksempler på laftekonstruksjoner. Så det er en lang tradisjon Flaten Bygg viderefører med stolthet.

- Vi restaurerer gamle bygg og lafter nye. Vi smir på gamlemåten med kull og varme, og bygger alt på tradisjonelt vis. Når du lafter, så er du også raskt ferdig både utvendig og innvendig. Det er en fordel. Vi er akkurat ferdig med to store lafteprosjekter nå, forteller Nils Arne.

Han kan også fortelle at lafting er mer miljøvennlig og gir et sunnere inneklima. Med lafting bruker man hovedsakelig furumaterialer og legger mose mellom hver laftestokk, og torv på taket der det isoleres med steinull under.

Nils Arne Flaten er opptatt av å videreføre kunnskapen sin til nye generasjoner. Sønnen Mattias er intet unntak.

Bygger kunnskap til nye generasjoner

Nils Arne Flaten og de tre andre i firmaet utfører arbeid i gråstein og betong, i tillegg til å snekre og lafte. Selv om lafting er spesialiteten, rehabiliterer de gamle gjerder, rydder gamle veier, reparerer gamle bruer, smir beslag og liknende. De har til og med bygd et bombefly til filmen "Into the white", og rekvisitter til Odins Gull-trilogien.

Selv om kunnskapen sitter i fingrene til Nils Arne og kollegene, er de også bevisste på at det er viktig å overføre denne kunnskapen hvis gammel byggeskikk skal bli tatt godt vare på for fremtiden. Derfor henvender de seg til yngre generasjoner og prøver å videreformidle viktigheten av å ta vare på gamle byggetradisjoner og kulturminner.

- Vi har klart å få til et godt samarbeid med ungdomsskolen, hvor elever fra 8.-10. klasse kommer en dag i uken for å prøve å lafte og smi på gamlemåten. Det er viktig at de får prøvd det ut og får se og føle hvor artig og allsidig bransjen er, før de tar valget i 10. klasse om veien videre. Vi vil gjerne formidle at dette er et spennende og kreativt yrke, forteller Nils Arne.

Construction worker, Wood

Nils Arne Flaten er kjent for stor yrkesstolthet, og er kvalitetsbevisst til fingerspissene.

Mange lovord fra kundene

Flaten Bygg har jobbet for blant andre Håvard Syse, som er bygningsvernrådgiver for Gudbrandsdalsmusea.

- Det er viktig for alle å ta vare på husene sine. Ved å bruke riktig fagfolk vil tradisjonen bli tatt vare på, og verdifulle kulturminner vil bestå. Å ta vare på det gamle vi har, som er en del av vår kultur og verdi, det er viktig. I Flaten Bygg gjør vi vårt beste for å kunne innfri nettopp dette, sier Nils Arne Flaten.

- Han ser gammel arbeidsteknikk, som han tar med seg når han utfører arbeid etter dagens standard. Nils Arne er lokal og er godt kjent med lokale forskjeller. Han har øye for faget og er veldig allsidig. Han er veldig dyktig i jobben sin og er god å ha her i bygda. Nils Arne er også veldig opptatt av å inkludere yngre generasjoner, sier Syse.

Flaten Bygg har også gjennomført et stort prosjekt for Per Hagen. Han overtok en gammel boplass fra 1717, en plass med nedfall som ikke var tatt i siden 60-tallet.

- Det var en gammel gård, som Nils Arne gikk løs på. Det ble et langvarig prosjekt, men med et veldig bra resultat. Her gikk de løs på stall, fjøs og et hus. Dette arbeidet bestod seg i både laftearbeid, restaurering og nybygg. Her tok de godt vare på den gamle sjelen. Nils Arne ser ikke problemer, han ser kun løsninger. Jeg vil gjerne anbefale han videre. Det var en lang prosess med stor suksess, forteller Hagen.

Wood, Door, Wall

En gammel hyttedør har fått nytt liv.

Fireplace, Heat, Hearth

Peisen er murt opp på gamlemåten.

Flaten Bygg AS

  • Daglig leder Nils Arne Flaten. 30 års erfaring fra byggebransjen.
  • Firmaet har i dag tre ansatte.
  • Restaurerer og lafter gamle bygg og lafter nye bygg.
  • Smir på gamlemåten, både verktøy og beslag med mer.
  • Firmaet snekrer og driver i tillegg med mur og betong. Steller på gamle gjerder, rydder gamle stier, reparerer gamle bruer, smir beslag og liknende.
  • Håndverkere som er kvalifiserte til å restaurere gamle bygninger.

Kontakt oss

Adresse
Bråtåvegen 1229, 2693 Nordberg

Telefon: 91 345 345
E-post: flaten-bygg-as@hotmail.com