BYGGMAGASINET

i Lillehammer og Gudbrandsdalen 2020

Plaid, Grass, Red, Green, People
Previous.png
Next.png

De smarte har kontroll på styringen i eget bygg

Smarte bygninger har smarte styringssystemer som gir godt inneklima, bedre komfort, bedre oversikt, bedre sikkerhet og sparer energi. Det kan Kolvik & Krogsveen alt om.

Logo, Text, Font

ANNONSØRINNHOLD FRA

La det gå automatikk i det!

Jo mindre du slipper å tenke og kontrollere, jo bedre. Full kontroll har aldri vært mer tilgjengelig. Lys som slår seg av og på selv. Varmen som kommer når du ønsker. Behagelig luft når det begynner å bli klamt. Dag- og nattsenking av temperatur. Energigjenvinning satt i system.

Alt dette og mye mer får du hvis du har et godt utprøvd system for styring av energismarte bygg.

Daglig leder Lars Krogsveen i Kolvik & Krogsveen AS er tydelig på at de alltid finner en god løsning enten det er for boligeieren eller større bedrifter.

– I et kontorbygg er det viktig at systemene jobber sammen og kommuniserer. Hvis både varmesystem, kjøling og ventilasjon jobber mot hverandre fører det til dårlig inneklima, understreker han.

Sammen med kollega Frode Kolvik har han solid erfaring med alt fra nye anlegg i privatboliger til større anlegg i skoler og næringsbygg. De klargjør KNX-anlegg til toppsystemer og rydder og feilsøker i gamle anlegg.

– Vi har også lang erfaring med feilsøking i KNX opp mot andre systemer og har gjennomført flere store samarbeidsprosjekter med ulike toppsystemleverandører. Dette er en garanti for at vi finner gode løsninger for akkurat ditt behov, forteller Lars.

Software engineering

Mange av dagens systemer kan fjernstyres og overvåkes over internett.

Rådgivning og tett samarbeid

Kolvik & Krogsveen ble etablert i 2017, men Frode og Lars har over 20 års erfaring fra bransjen. De har jobbet med mange ulike anlegg og utfordringer innen sterkstrøm, svakstrøm, tele/data, styring, ventilasjon og varmeanlegg.

De tok med seg den gode erfaringen og startet sitt eget firma. Kundene er både privatpersoner og bedrifter i Lillehammer-området. Oppdragene er i forbindelse med alt fra små hytter til eneboliger, leilighetsbygg og store næringsbygg.

Frode Kolvik understreker viktigheten av å planlegge og gjøre et godt forarbeid.

– Et godt sluttresultat starter med grundig planlegging. Vi har allsidig spisskompetanse i faget, god lokalkunnskap og ønsker tett dialog med sluttbruker, sier han.

Det som er viktig for Kolvik & Krogsveen, er å finne den riktige løsningen for deg som kunde. Målet er å finne ut hvordan ting og systemer skal snakke sammen på riktig måte og fungere optimalt.

– Kundene får et nytt perspektiv. Og vi går inn som en rådgiver der byggdriftere har utfordringer med å videreformidle informasjonen til leverandørene, forteller Frode.

Product

KNX er en av standardene som brukes innen styring av bygg. Det er ofte mange ulike systemer som må settes opp for å få et bygg til å fungere.

Floor plan

Evolo er et godt eksempel på hvordan styringssystemet i et bygg kan se ut.

Light, Violet, Lighting, Purple

Automatisk lysstyring kan være riktig så lekkert.

Riktig kompetanse og erfaring er avgjørende

Frode Kolvik er utdannet fagskoletekniker i elkraft, har fagbrev som gr.L elektriker og etterutdanning innen byggautomasjon. I tillegg er han sertifisert KNX-partner. Lars Krogsveen er utdannet elektroingeniør, har fagbrev som gr.L elektriker og etterutdanning innen byggautomasjon samt EKOM-godkjenning.

KNX er et av verdens mest anerkjente og største grunnleggende styringssystemer. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) sørger for at det kun er fagfolk med riktig kompetanse som prosjekterer og monterer EKOM-anlegg, som for eksempel datanettverk og WiFi.

Mer enn 20 års fartstid i bransjen har gitt Kolvik & Krogsveen unik innsikt i hvilke løsninger som fungerer over tid. Men det er selvsagt ikke nok for de målbevisste kollegene.

– Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på ny teknologi. Med denne bakgrunnen kan vi med faglig tyngde bistå i alle faser av et prosjekt, fra planlegging til gjennomføring og kvalitetskontroll, avslutter de to.

Natural landscape, Social group, Green, People

Nesten alt Lars Krogsveen (t.v) og Frode Kolvik bruker i det daglige ligger på pc'en eller i sekken. Det gir både stor fleksibilitet og god tilgjengelighet.

Kolvik & Krogsveen AS

  • Vi påtar oss små og store oppdrag innen datanettverk, kameraovervåkning, alarm, byggstyring og styring av ventilasjon/varmeanlegg.
  • Vi kan bistå både private og offentlige byggherrer som ønsker å få mest mulig ut av investeringene sine – enten det er i nye eller eksisterende tekniske anlegg.
  • Vi er behjelpelige i alle faser av et prosjekt – fra planlegging til gjennomføring og kvalitetskontroll. Ved behov henter vi også inn spesialkompetanse fra vårt store nettverk i bransjen.
  • Vi ønsker hele tiden å lære nye ting og følge utviklingen i markedet. Fordelen med å være en liten og lokal aktør er at vi kan snu oss raskt, være veldig fleksible, delta på kurs med nye temaer som er viktige for utviklingen av bransjen og liknende.
  • Vi liker å være online og følge opp kundene våre direkte, og er opptatt av å bruke de nyeste og mest moderne systemene.

Kontakt oss

Adresse
Malmvegen 1, 2618 Lillehammer

Telefon
Lars Krogsveen: 997 10 597
Frode Kolvik: 958 05 050

E-post
Lars Krogsveen: lars@kolkrog.no
Frode Kolvik: frode@kolkrog.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook