BYGGMAGASINET

i Lillehammer og Gudbrandsdalen 2020

Automotive tire, Forklift truck, Vehicle, Transport
Previous.png
Next.png

Velg en kledning
som varer evig

Skal du bygge nytt eller bytte kledning på hus og hytte, er malmfuru fra Langmorkje Almenning i Jotunheimen det perfekte valget for deg. Det er den mest miljøvennlige kledningen som finnes på markedet i dag.

Line art, Sketch

ANNONSØRINNHOLD FRA

– Malmfuru har den spesielle egenskapen at trevirke er selvimpregnerende, det er miljøvennlig og et materiale som er helt vedlikeholdsfritt. Det er dessuten et trevirke som tåler mye vær og vind, noe som passer godt på vår kant av landet, forklarer Paul Øien, almenningsbestyrer i Langmorkje Almenning.

Flere og flere har fått øynene opp for dette trevirket og det blir også varmt anbefalt fra leverandører.

– Det er både på grunn av levetiden, den er naturlig impregnert mot sopp og råte, og blir dermed også miljøvennlig. Et optimalt valg for utvendig bekledning. Ettersom den ikke blir satt inn med noe annet enn sin egen impregnering blir fargen påvirket gradvis grått i løpet av 4-5 år, sier Øien.

Paul Øien hos Langmorkje Almenning kan varmt anbefale den miljøvennlige kledningen malmfuru til hus og hytter.

Eget sagbruk gir effektiv foredling

Ettersom Langmorkje Almenning driver eget sagbruk kan du få tilpasset alle de dimensjonene du vil, og kanskje ikke får tak i om du oppsøker et vanlig byggmarked.

Langmorkje Almenning er eid av 426 bruksberettigede som forvalter en skogbrukseiendom på cirka 80.000 dekar med produktiv furuskog. Der tar de årlig ut rundt 5.000 kubikk tømmer som de skjærer ut på Ransverk Sag og Høvleri – et foredlingsanlegg med sagbruk, høvleri og impregneringsanlegg, som drives av Langmorkje.

– Som bruksberettiget har du en god rabatt på trevirke og istedenfor å ta ut virke selv, så blir det kuttet og foredlet hos Randsverk, kan Øien fortelle.

Lumber

På Ransverk Sag og Høvleri i Jotunheimen lages produkter til kunder som er ute etter noe helt spesielt.

Et unikt produkt tilpasset kunden

Produkter du kan få spesialtilpasset på sag- og høvleriet i Jotunheimen er blant annet innvendig standardpanel, utvendig spesialpanel, utvendig kledning, impregnert, listverk og utforinger, skurlast, spesialiteter og ved og flis. De har mye ferdig, men reklamerer også med kort leveringstid på det som må spesialtilpasses.

– Vi har nok flest kunder som er ute etter det litt spesielle – det de ikke får tak i ellers. Her kan vi tilpasse det meste etter kundens ønske for både byggevarekjeder og privatpersoner, sier Øien.

Han vil gjerne fremme et produktet de har spesialisert seg på – grove firkanter.

– Det vil si bokser som blir brukt i stav- og lafteproduksjoner. Det er grove firkanter som kan brukes som takbjelker, til gjerder eller søyler. Dette er noe du absolutt ikke får andre steder enn på et sagbruk, sier Øien.

Brickwork

Langmorkje Almenning skreddersyr produkter etter kundenes ønske. Her er det Jon Øien som gjør klar en last til utsendelse.

Bærekraftig skogbruk

Den eldste delen av skogbrukseiendommen de forvalter, rundt 20 prosent, er varig vernet. Den steller seg selv og blir stående. Den skal ikke berøres, og drifta er sertifisert gjennom Mjøsen og drives etter Levende Skogs standarder.

– Staten har gått inn og plukket ut områder der det er spesiell gammel furuskog som vernes. Så vi har fått en engangserstatning for ikke å røre den skogen, der skal virket stå som den er, forklarer Øien.

Mange har ytret bekymring for at furuskogen på slike områder skal bli borte med så stor avvikling av furua, men Øien kan berolige med at tilveksten i året er på cirka 13.000 kubikk, mens avviklingen de siste årene har ligget på i underkant av 7.000 kubikk.

Birds-eye view, Aerial photography, Transport

Langmorkje Almenning forvalter ca. 80.000 dekar med produktiv furuskog. Årlig tar de ut rundt 5.000 kubikk tømmer som skjæres ut på Ransverk Sag og Høvleri, der de også har et eget impregneringsanlegg.

Langmorkje Almenning

  • Langmorkje Almenning er eid av 426 bruksberettige i Vågå.
  • Skogen de drifter består av rundt 100.000 dekar produktiv fjellfuruskog.
  • Avvikler årlig rundt 7.000 kubikk tømmer.
  • Driver eget sagbruk, Randsverk Sag og Høvleri som har 8,6 årsverk.
  • Almenningsbestyrer er Paul Øien som har jobbet ved almenningen i snart 40 år.
  • Almenningen har også flere hytter og skogskoier til utleie.
  • Skogsdriften er sertifisert gjennom Mjøsen og drives etter Levende Skogs standarder.

Kontakt oss

Adresse
Sjodalsvegen 139, 2683 Tessanden

Åpningstider
Mandag - fredag: 07:00 - 15:00

Telefon: 61 23 94 00
E-post:  post@langmorkje.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook