BYGGMAGASINET

i Lillehammer og Gudbrandsdalen 2020

Automotive tire, Transport
Previous.png
Next.png

Nå er det klart for
den siste olje

Forbudet mot oljefyring har for lengst trådt i kraft. Sitter du fortsatt på en tikkende miljøbombe, er det på høy tid med den siste olje. Da er det betryggende å vite at den dyktige gjengen i Oppland Miljøteknikk står klar til å hjelpe deg!

Font, Text

ANNONSØRINNHOLD FRA

– Det er bare et tidsspørsmål før 30-50 år gamle oljetanker begynner å ruste. Vi har hatt tilfeller hvor det allerede er hull i tanken når vi kommer for å rense den. Det lukter fyringsolje i bakken, og huseier må skifte masse. Det er dyrt, forteller Arne Melbø.

Den daglige lederen i Oppland Miljøteknikk understreker at rensing og fjerning av oljetanker er noe som må gjøres. Det siste året har han og kollegene vært stadig på farten til huseiere som ønsker den siste olje, for å det sånn.

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt med bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger. I tillegg til at selve fyringsoljen er forbudt, er det anbefalt at alle nedgravde tanker som ikke er i bruk tømmes og graves opp.

– Gamle oljetanker er tikkende bomber. Går det så langt at det fører til lekkasje, kan det føre til både store skader på eiendommen og en miljøkatastrofe for nærområdet hvis det renner ut i grunnen, påpeker Melbø.

Sitter du på en tikkende miljøbombe, står Bjørn Rune Mosebakken i Oppland Miljøteknikk klar til å hjelpe deg med å bli kvitt problemet.

Sitter du på en tikkende miljøbombe?

I Lillehammer var det i utgangspunktet rundt 1000 oljetanker. Per dags dato er rundt 400 av disse sanert. I tillegg kan det forekomme noen som ikke er registrert i kommunes oljetankregister.

Uansett er det fortsatt flere hundre oljetanker som ligger nedgravd rundt i Lillehammer og omegn.

Som eier av en nedgravd tank som ikke er i bruk, er du pliktet til å sanere den på forsvarlig måte.

Ståltanker med flere tusen liter diesel eller fyringsolje kan gi store konsekvenser for miljøet om de lekker ut i grunnen. I verste fall kan også grunnvannet bli forurenset. Dessuten kan "tomme" tanker fortsatte inneholde rester av olje eller parafin.

Det kan påføre deg som eier kostnader i millionklassen.

– Nylig hadde vi et tilfelle i Gausdal hvor fyringsolje hadde lekket ut i grunnen. Dersom dette ikke blir håndtert forskriftsmessig, vil det også komme heftelser på eiendommen. Noe som igjen vil påvirke verdien negativt den dagen du skal selge, understreker Melbø.

Gamle ståltanker ruster og kan sprekke. Dersom fyringsolje lekker ut i grunnen, kan det føre til store konsekvenser for både deg som huseier og miljøet. Bjørn Rune Mosebakken sjekker tankens tilstand før den renses.

Bruk et godkjent firma!

Sitter du på en tikkende miljøbombe, er det med andre ord bare å ta kontakt med Oppland Miljøteknikk. Firmaet er godkjent for fjerning, transport og oppbevaring av spesialavfall – blant annet olje og parafin.

Først sørger de for at tankene tømmes og renses. Selve oppgravingen er det et av firmaets samarbeidspartnere som står for. Når de har tømt tanken hos en kunde, blir avfallet kjørt til oppbevaring på Øyern.

Her samles det opp slik at full last kan kjøres til Norsk Spesialolje i Moss.

– Vi noterer ned hvor mye olje eller parafin som fjernes fra hver tank, som igjen blir loggført når det sendes til Moss. Da er all dokumentasjon i henhold til lovverket, forsikrer Arne.

Våre tjenester

Sanering av oljetanker
Autorisasjon for rengjøring og tilstandskontroll av fyringsoljetanker. Glem ikke at det er et offentlig krav om rens og tilstandskontroll av tanker som har ligget 30 år i jorden.

Slamsuging
Tømming av septiktanker, sandfangkummer langs vei, sandfangkummer i vaskehall, opprensking og suging ved oversvømmelse. Rensing og tømming av fettutskillere for storkjøkken.

Supersuger
Suging av alle typer tørre masser som stubbloftsleire, flis, pukk, grus og stein.
Med supersugeren kan vi også blåse pukk i kjellere, kryprom, ringmurer, tanker og så videre.

Høytrykksspyling
Åpning av tette avløpsrør og vannledninger.

Rørinspeksjon
Kontroll og inspeksjon av rør med kamera. Skriftlig tilstandsrapport medfølger.

Spyling av arealer
Veiskuldre, skolegårder, gårdsplasser, parkeringshus, parkeringsplasser, tunneler og fasader.

Blue-collar worker, Vehicle, Transport

Kenneth Melbø klargjør sugebilen for rensing av oljetanken.

Er du klar for vinteren?

Foruten rens og fjerning av oljetanker består arbeidsdagene til Oppland Miljøteknikk av blant annet slamsuging, tømming av septiktanker, rensing av sandfangkummer langs vei og oppsuging av vann ved oversvømmelser.

Vinteren er like rundt hjørnet. Veiene i distriktet skal forberedes til vinteren og vårens snøsmelting. Vedlikehold av infrastruktur er en viktig del av arbeidsdagen til de ansatte i Oppland Miljøteknikk. Stikkrenner, sluk og sandfangere i gatene kontrolleres ofte.

– Vi renser og spyler ut grus slik at rør, kummer og sandfangere ikke blir tette. Om slukene ikke renses og vedlikeholdes kan det føre til oversvømmelse, som igjen medfører skade på veien, sier Melbø.

Han oppfordrer også private huseiere og boligbyggelag til å gjøre forebyggende tiltak.

– Mange glemmer å vedlikeholde overvannsystemene, som kan medføre skader. Vi anbefaler en årlig sjekk, som du kan utføre selv. Er du i tvil, er det bare å ta kontakt med oss så kommer vi for å se, råder Melbø.

Land lot, Yard, House, Property, Home, Grass, Green, Lawn

Oppdrag utført! Tjenestene til Oppland Miljøteknikk bidrar til å opprettholde et grønnere nærmiljø.

Oppland Miljøteknikk AS

  • Oppland Miljøteknikk AS ble etablert i 1997 av eier og daglig leder Arne Melbø.
  • Firmaet er i dag åtte ansatte og har sju biler.
  • Tar oppdrag for private, bedrifter og offentlige etater.
  • Telefonvakt 24 timer i døgnet – hele året.

Kontakt oss

Adresse:
Industrivegen 39, 2636 Øyer

Telefon
61 22 95 50

E-post 
arne@opplandmiljoteknikk.no
kenneth@opplandmiljoteknikk.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook