Annonsørinnhold fra Brunbjørn og HomeNet

Hva er dette?
Klare for ytterligere utbygging av bredbånd i Gausdal. Fra venstre Henrik Fuglevik, salgssjef i HomeNet, Anette Musdalslien, ordfører i Gausdal og Amund Holberg, salgs- og markedssjef i Brunbjørn.
Klare for ytterligere utbygging av bredbånd i Gausdal. Fra venstre Henrik Fuglevik, salgssjef i HomeNet, Anette Musdalslien, ordfører i Gausdal og Amund Holberg, salgs- og markedssjef i Brunbjørn.

Bredbåndsutbyggingen i Gausdal er i full gang

Fiberbredbånd er godt utbygget i kommunesentrum av Gausdal, men det gjenstår fortsatt å få bygget og lagt til rette for fiberbredbånd til nesten halvparten av befolkningen.

Annonsørinnhold fra Brunbjørn og HomeNet

Samarbeid mellom kommune og privat næringsliv

Bredbåndsprosjektet har kommet langt, men utbyggingen av fiberbredbånd er en kostnadskrevende øvelse for kommunen alene. For å få bredbånd i de områdene det ikke finnes i dag, samarbeider kommune og privat næringsliv. Private aktører med ambisjoner om å bygge fiber i de områdene som i dag mangler fiber, vil hjelpe kommunen i å kunne tilby fiberbredbånd til en enda større del av befolkningen i kommunen.

Anette Musdalslien, ordfører i Gausdal.

Bredbåndsatsing i østre dalføre

Det pågår nå en stor bredbåndsatsing i østre dalføre, som er første fase av å utvide bredbåndstilbudet i kommunen. Ambisjonen er at tilnærmet alle som ønsker bredbånd skal kunne få tilbud om dette. Satsingen er avhengig av at private husstander sier ja til å benytte seg av tilbudet. Jo flere husholdninger som sier ja til tilbudet om fiberbredbånd, jo større er sannsynligheten for at bredbåndet kan bygges ut i flere områder i kommunen, og jo raskere vil utbyggingen gå.

Hvorfor er det nødvendig med bredbånd i spredtbygde områder?
- Vi blir stadig mer avhengige av nett. Det gjelder både privatpersoner og næringsliv, uavhengig av geografi. Bredbånd er en viktig forutsetning for bosetting og næringsutvikling. Teknologiutviklinga i landbruket gjør også at det er nødvendig med god bredbåndsdekning, sier ordfører i Gausdal Anette Musdalslien.

Hva tenker du om at det nå endelig er en aktør som ønsker å bygge fiberbredbånd utenfor de mest tettbygde områdene?

- Vi er opptatt av at flest mulig av våre innbyggere skal kunne få bredbånd, men vi ser at det er krevende for kommunen å bidra med midler til utbygging. Derfor er det svært positivt at det kommer flere aktører på banen, med ambisjoner å bygge ut på kommersielt grunnlag.

Utfordrende utbygging

Utbyggingen av bredbånd i Gausdal har vært mer utfordrende enn hva utbyggingen har vært i andre områder. Hovedårsaken til dette er at kommunen har beboere spredt utover et stort areal. Det er mange husstander i kommunen, men det er også svært stor geografisk spredning på husstandene. Behovet for bistand fra private aktører er derfor tilstede.

HomeNet og Brunbjørn

Kommunen er kjent med at HomeNet er en privat aktør som legger til rette for å kunne tilby bredbåndsutbygging. HomeNet tilbyr bredbånd til husstandene, og det lokale firmaet Brunbjørn er ansvarlig for selve utbyggingen. På generelt grunnlag er det svært positivt at flere aktører ønsker å bidra til utviklingen i samfunnet, og slike aktører ønskes derfor velkommen.

Simen Grue og Magne Bjerke fra Brunbjørn.
Simen Grue og Magne Bjerke fra Brunbjørn.

Digital strategi

Kommunen har en digital strategi som går ut på å gjøre det så lett som mulig for innbyggerne å kunne benytte seg av de ulike digitale verktøyene som kommunen tilbyr. Dette gjelder både den eldre og den yngre garde. Barn på barneskolen vil i større grad benytte ipader til skolearbeid og levering av lekser. Søknader og skjemaer leveres stort sett digitalt. Det er derfor viktig for kommunen å kunne legge til rette for at så mange som mulig har tilgang til fiberbredbånd i egen husstand.

 Å få til en utbygging av fiberbredbånd utenfor de tettbygde områdene, krever at mange nok ønsker en slik løsning, avslutter Anette Musdalslien. 

Utsikt fra stolpen og ned.

Del artikkelen på Facebook