Familie

Tian Moen er 2 år
Tian Moen er 2 år
Xander Emil Uhlen er 6 år
Xander Emil Uhlen er 6 år
Leif Egil Hansen er 60 år
Leif Egil Hansen er 60 år
Signe Mythen er 7 år
Signe Mythen er 7 år
Theo Evensen-Hagemo er 3 år
Theo Evensen-Hagemo er 3 år
Theo Evensen-Hagemo er 3 år
Theo Evensen-Hagemo er 3 år
Mathias Killi er 10 år
Mathias Killi er 10 år
Lea Amahle Weikle er 10 år
Lea Amahle Weikle er 10 år
Olav Kappelslåen er 1 år
Olav Kappelslåen er 1 år
Lea A. Weikle er 10 år
Lea A. Weikle er 10 år
Håkon Granum Haug er 7 år
Håkon Granum Haug er 7 år
Olav Evensen Johansen er 7 år
Olav Evensen Johansen er 7 år
Isabel Næss og Roger Øiseth Stræte har fått barn
Isabel Næss og Roger Øiseth Stræte
Silje Talsæte og Øyvind Espelund har fått barn
Silje Talsæte og Øyvind Espelund
Mariann og Sigurd Hage har fått barn
Mariann og Sigurd Hage
Inger Åsmundstad Hørløck og John-Arne Hørløck har fått barn
Inger Åsmundstad Hørløck og John-Arne Hørløck
Kjersti og Håkon Sætre Gulliksrud har fått barn
Kjersti og Håkon Sætre Gulliksrud
Nina Gården og Frikk Kolden har fått barn
Nina Gården og Frikk Kolden
Åshild Boye og Simen Lunde har fått barn
Åshild Boye og Simen Lunde
Ida-Renate og Trygve Vambeset Fyksen har fått barn
Ida-Renate og Trygve Vambeset Fyksen
Anne og Andreas Hovemoen har fått barn
Anne og Andreas Hovemoen
Christoffer Flåtten og Amalie Evensen har fått barn
Christoffer Flåtten og Amalie Evensen
Håvard Stubberud og Mari Østvold har fått barn
Håvard Stubberud og Mari Østvold
Torill Bye Wilhelmsen og Morten Stensland Løwe har fått barn
Torill Bye Wilhelmsen og Morten Stensland Løwe
Grethe Berntsen og Sindre Bekk Flom har giftet seg
Grethe Berntsen og Sindre Bekk Flom
Astrid og Kristian Koksvik-Engen har giftet seg
Astrid og Kristian Koksvik-Engen
Ragnhild Danbolt Tunheim og Yngve Tunheim. har giftet seg
Ragnhild Danbolt Tunheim og Yngve Tunheim.
Diana Schleider og Eilev Rudrud har giftet seg
Diana Schleider og Eilev Rudrud
Veronica Elvland og Thor Knudsen har giftet seg
Veronica Elvland og Thor Knudsen
Minneord over Johan Almås
Minneord over Johan Almås
Minneord over Ole- Lars Schjerpen
Minneord over Ole- Lars Schjerpen
Minneord over Lisbet Lid Venås
Minneord over Lisbet Lid Venås
Minneord over Leiv Koppervik
Minneord over Leiv Koppervik
Minneord over Jan Erik Lien
Minneord over Jan Erik Lien
Minneord over Kari Bay Haugen
Minneord over Kari Bay Haugen
Minneord over Aase Høye
Minneord over Aase Høye
Minneord over Kari Bay Haugen
Minneord over Kari Bay Haugen
Minneord over Sjur Ørn
Minneord over Sjur Ørn
Minneord over Kari Bay Haugen
Minneord over Kari Bay Haugen
Minneord over Tore Steig
Minneord over Tore Steig
Minneord over Ellen Irene Ørn
Minneord over Ellen Irene Ørn
Minneord over Øyvind Skogum
Minneord over Øyvind Skogum
Minneord over Olga og Erling Raubakken
Minneord over Olga og Erling Raubakken
Julie Storholm Haave og Stig-Rune Haug har fått barn
Julie Storholm Haave og Stig-Rune Haug