Familie

Emilie R.Moen er 2 år
Emilie R.Moen er 2 år
Alma Marie Widme er 6 år
Alma Marie Widme er 6 år
Emilie Bræin-Risa er 8 år
Emilie Bræin-Risa er 8 år
Åse Musdalslien er 7 år
Åse Musdalslien er 7 år
Dagny Bring er 70 år
Dagny Bring er 70 år
Ida Bræin er 6 år
Ida Bræin er 6 år
IVAR B SAGHEIM er 30 år
IVAR B SAGHEIM er 30 år
Rolv Kristiansen er 90 år
Rolv Kristiansen er 90 år
Christian Ringnes Buggeland er 1 år
Christian Ringnes Buggeland er 1 år
Elida Anica Kampesveen er 10 år
Elida Anica Kampesveen er 10 år
Mona Wangen er 50 år
Mona Wangen er 50 år
Kristin Berg er 3 år
Kristin Berg er 3 år
Jon-Erik Heide og Camilla Mollestad har fått barn
Jon-Erik Heide og Camilla Mollestad
Marianne Tollefsen og Lars Steen har fått barn
Marianne Tollefsen og Lars Steen
Ivar B. Sagheim og Madeleine Nemeth Dokk har fått barn
Ivar B. Sagheim og Madeleine Nemeth Dokk
Jorid Kjernli og Arne Helge Dalen har fått barn
Jorid Kjernli og Arne Helge Dalen
Ragnhild og Ola Løkken har fått barn
Ragnhild og Ola Løkken
Mildrid Asgeirsdatter Ullerud og Tom Grønstad har fått barn
Mildrid Asgeirsdatter Ullerud og Tom Grønstad
Hanne Elisabet Bakken og Per Arne Sæterdalen har fått barn
Hanne Elisabet Bakken og Per Arne Sæterdalen
Stine og Thomas Fallingen har fått barn
Stine og Thomas Fallingen
Åsta Øien Hølmo og André Hauer har fått barn
Åsta Øien Hølmo og André Hauer
Louise Börjesson og Ola Andre Rønningen har fått barn
Louise Börjesson og Ola Andre Rønningen
LisaMarie Øiamo Granseth og Kristian Thøring har fått barn
LisaMarie Øiamo Granseth og Kristian Thøring
Hans Marius Norvik og Gunhild Arnekleiv har fått barn
Hans Marius Norvik og Gunhild Arnekleiv
Gratulerer med farsdagen, Marius Bjøkne
Gratulerer med farsdagen, Marius Bjøkne
Gratulerer med farsdagen, Geir Moen
Gratulerer med farsdagen, Geir Moen
Gratulerer med farsdagen, Lars Hovde Bakke
Gratulerer med farsdagen, Lars Hovde Bakke
Gratulerer med farsdagen, Morten S. Varpestuen
Gratulerer med farsdagen, Morten S. Varpestuen
Gratulerer med farsdagen, Anders Owren
Gratulerer med farsdagen, Anders Owren
Gratulerer med farsdagen, Steinar Berge
Gratulerer med farsdagen, Steinar Berge
Gratulerer med farsdagen, Mads Peder Sveen
Gratulerer med farsdagen, Mads Peder Sveen
Gratulerer med farsdagen, Jan-Ivar Hagen
Gratulerer med farsdagen, Jan-Ivar Hagen
Gratulerer med farsdagen, Trond S Syversen
Gratulerer med farsdagen, Trond S Syversen
Gratulerer med farsdagen, Jan Helge Hopen
Gratulerer med farsdagen, Jan Helge Hopen
Gratulerer med farsdagen, Odd Sagflaten
Gratulerer med farsdagen, Odd Sagflaten
Gratulerer med farsdagen, Kent Torsgård
Gratulerer med farsdagen, Kent Torsgård
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Ola Kval-Engstad
Minneord over Ola Kval-Engstad
Minneord over Aase Horten
Minneord over Aase Horten
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Bjørg Marie Rudihagen
Minneord over Bjørg Marie Rudihagen
Minneord over Ole Nordahl
Minneord over Ole Nordahl
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Wilhelm Otto Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Otto Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)