Stian Andre Remmen Bruket og Guro Gallefoss Bruket giftet seg 30. juli 2016

Stor takk til venner og familie for at dere gjorde dagen vår perfekt.