Minneord over Betty Sophie Høystad

Betty Sophie Høystad sovnet rolig inn med sin nærmeste familie rundt seg, 9 september, 60 år. For 22 år siden fikk hun diagnosen MS. Sykdommen preget livet hennes og først for noen år siden forsonet hun seg med sin skjebne og sluttet å kjempe imot en sykdom det var lite å gjøre noe med. Betty bodde hjemme helt til i sommer. Hun hadde et fantastisk apparat med personlige assistenter som trofast og omsorgsfullt stilte opp og endret sin arbeidsoppgaver i takt med hennes sykdomsutvikling. Vi ble kjent med Betty tidlig i ungdomstiden på Lillehammer og har bevart et nært vennskap. Vi var en stor vennegjeng som Betty ledet an. Hun var den tøffeste av oss, uredd autoriteter, tidlig politisk engasjert og ganske kverulerende vil nok noen lærere mene. Etter gymnastiden samlet vi oss etter hvert i Oslo med ulike typer studier. Betty studerte historie og statsvitenskap, men ble trukket mot journalistikken via sitt engasjement i Radio Nova. På 80-tallet var redaksjonen fylt av folk som i dag besitter sentrale stillinger i media- Norge. Miljøet var politisk og sosialt stimulerende og motiverte henne til å begynne på journalisthøgskolen. Hennes yrkeskarriere startet i NRK med økonomisk journalistikk og fortsatte i magasinet ”Økonomisk Rapport”. De siste årene skrev hun mye om alternativ medisin. Ikke så underlig for en som hadde en kronisk sykdom, hvor skolemedisinen intet hadde å tilby. Betty var en god samtalepartner som ga kloke og analytiske tilbakemeldinger. Alltid lyttende, aldri moraliserende eller politisk korrekt. Hennes meninger var tydelige og kunne oppleves som provoserende. Slik fikk hun fikk noen uvenner, og et stort vennenettverk som satte pris på hennes glødende engasjement, kunnskapsrikdom og humor. Kjære Betty, vi unner deg hvile, men savnet er stort. Våre varme tanker går til Eivind, Ditlef og Tellef, som har mistet sin omsorgsfulle mor og til Thomas, som har stått på for å gi deg en verdig og god avslutning på livet. På vegne av Lillehammer-venninnene Berit Fougner og Astrid Halsa

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Ivar Odnes
Minneord over Ivar Odnes
Minneord over Bjørn Bergaust
Minneord over Bjørn Bergaust
Minneord over Ivar Odnes
Minneord over Ivar Odnes
Minneord over Ivar Odnes
Minneord over Ivar Odnes
Minneord over Jens Petter Lund (Jensen)
Minneord over Jens Petter Lund (Jensen)
Minneord over Else Skjerve
Minneord over Else Skjerve
Minneord over Karin Blomberg
Minneord over Karin Blomberg
Minneord over Bjørn Mundhjeld
Minneord over Bjørn Mundhjeld
Minneord over Ingjerd Sidsel Bakali
Minneord over Ingjerd Sidsel Bakali
Minneord over Odd Brænd
Minneord over Odd Brænd
Minneord over Gunnar Storhaug
Minneord over Gunnar Storhaug
Minneord over Gunnar Storhaug
Minneord over Gunnar Storhaug