Minneord over Bjørg Ingrunn Høie Henriksen

Bjørg Ingrunn Høie Henriksen Det var med dyp sorg vi mottok budskapet om at Bjørg Ingrunn Høie Henriksen var død, bare 72 år gammel. Hun har slitt med helsa nokså lenge, og budskapet kom ikke overraskende om hennes bortgang. Hun døde på Sel sjukeheim søndag 12. november, der mannen Karl-Inge og barna var til stede. Bjørg Ingrunn Høie Henriksen vokste opp på Dovre med foreldrene Målfrid og Asmund Høie og fem søsken. Bjørg utdannet seg til lærer, og virket i skolen både på Sel og Otta. Hun ble en svært populær lærer som så vel elevene som ansatte i skolen ble meget glad i. Jeg gjestet av og til hennes hjem på Sel, og det var alltid hyggelig, og det ble mye prat mellom oss tre. Bjørg husket så meget, og hun delte ofte sine historier og opplevelser fra sitt innholdsrike og verdige liv med oss andre. Jeg var på besøk hos Bjørg og Karl-Inge senest 19. juni i år, og erfarte da at Bjørg var meget dårlig. Jeg opplevde Bjørg i sine allmaktsdager med godt humør og mye samtale, Bjørg hadde stor interesse for sin familie og slekt, og hun hadde god kontakt med sine søsken, og satte stor pris på dem alle. Fredag 17. november tok vi avskjed med Bjørg Ingrunn Høie Henriksen i Sel kirke, der kirken var fylt av sørgende familie, venner, tidligere kolleger i skolen og de mange som hadde god kontakt med Bjørg gjennom årene. Det var presten Paul Skuland som forrettet begravelsen, mens Vidar Hoel var organist. Solisten Ole Jonny Bekkemellom deltok med vakker sang. Den yngste sønnen til Bjørg og Karl-Inge, Øyvind Henriksen, holdt en gripende og vakker tale for sin mor, og mintes henne som en god mor og ei som hadde stor omsorg for sine barn og mann, men også langt utover heimen på Sel. Øyvind takket mor for hva hun hadde betydd for barna sine, og for den gode oppdragelsen de fikk. Det ble lest tekstene på de mange kranser og blomster som var kommet til kirken, og som prydet den ærverdige kirken på Sel. Presten Paul Skruland delte bibeltekstene og delte Guds ord med oss alle. Under begravelsen ble sunget: Lei, milde ljos, Gud når du til oppbrudd kaller, Måne og sol, skyer og vind. Ved graven ble det sunget: Så ta da mine hender. Etter jordfestelsen ble alle samlet til minnesamvær i Mofjoset, der enkelte holdt minnetaler og takket Bjørg for alle gode år i skole og samfunnslivet i Sel. Karl-Inge leste et vakkert dikt han skrev den natten på Sel sjukeheim da Bjørg døde. Midt i sorgens stund, ble det en verdig begravelse, og minnestund. Jeg vil takke for alle livets gleder Bjørg Ingrunn Høie Henriksen ga meg og min kone under besøkene i deres gode hjem på Sel. Jeg lyser fred over hennes vakre minne! Ola Ødegaard

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Steinar Menkerud
Steinar Menkerud
Minneord over Berit Eggen Bellizia.
Berit Eggen Bellizia.
Minneord over Berit Eggen Bellizia
Berit Eggen Bellizia
Minneord over Toril Heggen Munk
Toril Heggen Munk
Minneord over Marit Brekken
Marit Brekken
Minneord over Morten Hovland
Morten Hovland
Minneord over Svein Hovdkinn
Svein Hovdkinn
Minneord over Leif Larsen
Leif Larsen
Minneord over Hanne Marie Bårdseng
Hanne Marie Bårdseng
Minneord over Grete Helene Garnaas
Grete Helene Garnaas
Minneord over Kjell Arne Hagehaugen
Kjell Arne Hagehaugen
Minneord over Siri Hege Løkken
Siri Hege Løkken