Minneord over Bjørg Høie Henriksen

Bjørg Høie Henriksen Da vi kom til Sel i 1985 og flyttet inn i prestegården på Selsverket, var Bjørg og Karl-Inge de første som ringte på og ønsket oss velkommen. I alle årene jeg arbeidet som prest i Sel var Bjørg og Karl-Inge nært knyttet til kirke- og menighetslivet, bl.a. som tekstlesere og ressurspersoner i ulike sammenhenger. Bjørg var som lærer en god medspiller i samarbeidet mellom kirke og skole, bl.a. i forbindelse med høsttakkefest og julegudstjeneste. Hun var leder i Sel menighetsråd da kirken feiret 250-årsjubileum i 1992, med prinsesse Märtha Louise på gjestelisten. Bjørg hadde et diakonalt sinnelag, hun var et varmt menneske som spredte glede til dem som kom i hennes nærhet. Sammen med sin Karl-Inge virket hun også i det stille med kontakt med mange som trengte oppmuntring og trøst i hverdagen. Bjørg hadde en evne til å veksle mellom alvor og skjemt. Det skapte god stemning når hun i hyggelig lag tok fram gitaren og fremførte en «rap» til egen tekst! Det er med stort vemod jeg mottok budskapet om Bjørgs altfor tidlige bortgang. Hun ble 72 år. De siste årene var hun syk. Om årene gjerne kunne vært flere, var det uansett år hun brukte til å leve ut sitt rike register av nådegaver, hun satte spor og gode minner blant unge og eldre i skole og lokalsamfunn. Våre tanker går til hennes ektemann Karl-Inge og til guttene, Ivar, Arild og Øyvind med familier. Fred over Bjørgs gode minne! Trygve Magelssen

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Ola Kval-Engstad
Minneord over Ola Kval-Engstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Aase Horten
Minneord over Aase Horten
Minneord over Bjørg Marie Rudihagen
Minneord over Bjørg Marie Rudihagen
Minneord over Ole Nordahl
Minneord over Ole Nordahl
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Wilhelm Otto Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Otto Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)
Minneord over Tove Haukåen
Minneord over Tove Haukåen