Minneord over Siri Hege Løkken

Det er med sorg vi registrerer at vår tidligere medarbeider og gode kollega Siri Hege Løkken, født Kristoffersen, etter lang tids sykdom har gått bort i en alder av 45 år. Siri vokste opp på Skjolden i Sogn, og holdt fast på røttene som stolt bruker av sognemål og nynorsk. Til daværende Høgskolen i Lillehammer kom hun i 2005. Hun ble ansatt som høgskolelektor i samfunnsøkonomi ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap, knyttet til bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Den akademiske ballasten hadde hun med seg fra studier ved Universitetet i Bergen. Siri var en både pliktoppfyllende og inspirerende lærer og kollega, med godt humør og stort engasjement for studentene, faget og kollegene. Hun ble en pådriver i arbeidet med å ta i bruk første generasjon digitale læringsplattformer i sine fag. Etter å ha utviklet og dokumentert sin undervisning på en forbilledlig måte, og til beste for studentene, kunne Siri gå et skritt videre i retning av å realisere egne faglige ambisjoner. Hun rakk å bli tatt opp på doktorgradsprogram ved Universitetet i Oslo, og å gjennomføre noen av de obligatoriske kursene, før sykdommen rammet henne og gjorde det umulig å fortsette i arbeid. Hun var ansatt ved Høgskolen fram til 2012. Høgskolen mistet med Siri en viktig faglig kraft som var i midt i prosessen med å utvikle sitt forskertalent. Dette blir likevel et beskjedent tap sammenliknet med Siris tap av livskvalitet og utviklingsmuligheter, og belastningen for de nærmeste ved å følge et sykdomsforløp som gradvis tok fra dem den de var så glad i. På imponerende vis klarte de likevel å få noe positivt ut av en svært krevende situasjon. Sammen med sin Halvor bidro Siri gjennom media, og spesielt gjennom medvirkning i den prisbelønte dokumentarfilmen «Husker du meg?», til å gi unge mennesker som rammes av demens et ansikt. Slik ble ikke Siris kamp mot sykdommen forgjeves. Vår og manges forståelse for situasjonen til den som rammes, og de rundt, er økt. Lærdommene vil vi ta med oss, sammen med alle gode minner om ei sognejente som var et friskt pust i vårt miljø. Våre tanker går til Halvor, Håkon, Hege og Marlin, og øvrig familie. Kathrine Skretting, Finn Olsen og Erik Vea

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Steinar Menkerud
Steinar Menkerud
Minneord over Berit Eggen Bellizia.
Berit Eggen Bellizia.
Minneord over Berit Eggen Bellizia
Berit Eggen Bellizia
Minneord over Toril Heggen Munk
Toril Heggen Munk
Minneord over Marit Brekken
Marit Brekken
Minneord over Morten Hovland
Morten Hovland
Minneord over Svein Hovdkinn
Svein Hovdkinn
Minneord over Leif Larsen
Leif Larsen
Minneord over Hanne Marie Bårdseng
Hanne Marie Bårdseng
Minneord over Grete Helene Garnaas
Grete Helene Garnaas
Minneord over Kjell Arne Hagehaugen
Kjell Arne Hagehaugen
Minneord over Siri Hege Løkken
Siri Hege Løkken