Minneord over Kari Bay Haugen

Kari Bay Haugen Gardskjerringen som ble journalist, og vant hele NRK og alle radiohjertene. Kari Bay Haugen døde 23. mars. Hun ble 80 år. Hennes 32 år i NRK satte spor, og slik vil vi minnes Kari: En flott og varm radiostemme, et varmt menneske, impulsiv, klok, like hyggelig som dyktig, alltid nær, så levende engasjert i folk, natur og selve livet, radioens beste og vennligste stemme, kjempedyktig programskaper, vital, rett og slett en flott dame, varm og imøtekommende, mange gode radiostunder. Det var alltid en trygg og nær stemning rundt mikrofonen til Kari, hun kjempet for bygda og hele distrikts -Norge, hun likte hornmusikk, og hun var aldri redd for å gå ut i krigen for noe hun brant for. Kari ble født 3. mai 1937. Hun tok Examen Artium i 1955 ved Hamar Katedralskole, og ved Journalistakademiet i 1956. Kari begynte sitt journalistiske arbeid i Hamar Stiftstidende, og hun ble den første fast ansatte kvinnelige journalisten i VG (57-58). Hun laget kåserier for Nitimen og tok strøjobber for NRK på Maihaugen. Kari giftet seg med Hans Åge, og de bosatte seg på Forr gård i Gudbrandsdalen. De fikk barna Knut, Marte og Solveig, og da barna var blitt store og ferdig oppdradd, ville Kari begynne å jobbe igjen. Så høsten 1973 søkte Kari om opplæringsstilling i NRK, og på spørsmål om hvilken stilling hun hadde før hun søkte var svaret klart: Gardskjerring. Hun ble fast ansatt i NRK 15. september 1975. Fra NRK på Lillehammer gikk turen til underholdningsavdelingen i Oslo. I 1980 ble Kari beordret til å være med å bygge opp P2. I 1990 gikk hun tilbake til P1 og underholdningsredaksjonen. Hun ble tidlig miljøbevisst, og i 1991 da dro hun på FN- konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro. I 1993 ble Kari overført til Samtidsredaksjonen som fast journalist i radioprogrammet Naturens Verden på søndag morgen med rundt 500.000 lyttere. Kari laget også mange flotte TV-programmer. Hun var med Erik Bye i Alaska, på tur med Olav Thon, Øystein Dale, Wenche Foss og mange flere som brant for noe. Kari tok litt motvillig ut alderspensjon 3. mai 2007. De siste ti årene var hun meget aktiv i TV- Øst. Kari har alltid vært min yngste medarbeider, lek, kreativitet og muntert samvær var viktige elementer i hennes liv. Terje Dale, NRK

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Kristine Midtskog
Minneord over Kristine Midtskog
Minneord over Ole Johannes Gillebo
Minneord over Ole Johannes Gillebo
Minneord over Marie Steinslien Dalby
Minneord over Marie Steinslien Dalby
Minneord over Gullbrand Aaløkken
Minneord over Gullbrand Aaløkken
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Lars Sønsteli