Minneord over Ingjerd Sidsel Bakali

Ingjerd Sidsel Bakali f. Syversen Onsdag 13. juni var familie, slekt og venner samlet i Torshov kirke i Oslo for å ta avskjed med Ingjerd som etter et kort sykeleie døde på Diakonhjemmets sykehus natt til 5. juni. Ingjerd var født i Follebu i Østre Gausdal 2. mars 1947 og var Sigurd og Ingeborg Syversens eneste barn. Etter realartium ved Lillehammer gymnas i 1966 reiste hun til Oslo for en sommerjobb ved Bondeheimen hotell. Etter det ble hun ansatt som telefonist ved det som den gang het Telefonsentralen. Hun gifter seg og i juni 1969 får hun sønnen Jan Vegard som hun etter hvert blir alene med. For å tjene til livets opphold får Ingjerd arbeid som lønningssekretær ved Godssentralen, forløperen til Linjegods AS og som i 2006 blir kjøpt opp av det tyske konsernet Schenker. Ingjerd starter nå på en imponerende yrkeskarriere. Fra lønnings-sekretær avanserer hun til lønningssjef for så å ende opp som personalsjef for Linjegods AS i 1990. Fire år senere er hun så regionsjef for Oslo-regionen i Linjegods As med sine 600 ansatte. Ingjerd satt i ledelsen i Linjegods As en årrekke. Hun markerte seg positivt og tydelig og gjorde en formidabel innsats. Hun nøt stor respekt og tillit på alle nivåer i selskapet både som leder og medmenneske. Til tider måtte hun også ta tøffe avgjørelser, men glemte aldri de menneskelige aspekter ved jobben. Hun var lojal, lyttende og alltid til å stole på. At Ingjerd gjennom sine lederroller også bidro til å fremme kvinnelig lederskap er det ingen tvil om. Ved Schenkers oppkjøp av Linjegods As og den omorganisering som fulgte i kjølvannet av det fortsatte Ingjerd som regionsjef inntil hun i de siste årene før oppnådd pensjonsalder ble HR – sjef for Oslo. Trofast hadde hun da tjent sin arbeidsgiver i 45 år. Ingjerd var også mor og eneforsørger for sønnen Jan Vegard. Hun omga ham med omsorg og kjærlighet under hele hans oppvekst. Det kom tydelig fram i det bildet han tegnet av sin mor. Behersket og med vemod i stemmen fremførte han en gripende tale ved sin mors båre i samme kirke hvor hun bar ham til dåpen. Ett av Ingjerds barnebarn som er skoleklar til høsten ledet utgangen når bisettelsen var over. Med en stor, hjerteformet krans av roser ble hun diskre geleidet i riktig retning av prest Anne Pettersen hånd, mens farmors båre og vi andre fulgte etter, vandret hun fram til den ventende bilen. Mon tro hva hun tenkte … Våre tanker går i disse dager til Jan Vegard, hans kjære Merete og deres tre barn, Frida, Sigurd og Ragna – barnebarna Ingjerd elsket over alt på jord. Med dette lyses fred over Ingjerds minne. Anders Lien

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes
Minneord over Enar Opsahlhagen
Minneord over Enar Opsahlhagen
Minneord over Kari Nåvik
Minneord over Kari Nåvik
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen