Minneord over Else Skjerve

Else Skjerve En av de første dagene i juni var noen av oss på besøk hos Else i Gausdal. Else var en strålende vertinne, og både inne og ute blomstret det vakkert. Det var imponerende å se hvor pent og velstelt Else og Paul holdt det trivelige og gjestfrie hjemmet sitt. Else utdannet seg som formingslærer i tekstil. Hun startet ved Gudbrandsdalens Husflidsskule først på 50-tallet, og fullførte sin utdannelse ved Statens Kvinnelige Industriskole. Tilbake til Gudbrandsdalens Husflidsskule / Nybu kom hun som lærer i 1965, og hun ble der fram til pensjonsalder i 1996. Og hvilken lærer hadde ikke skolen i Else! Hun ga med sin faglige dyktighet og menneskelige klokskap kunnskap videre til sine elever, og velvillig delte hun erfaringer med sine kolleger. Med sitt rolige vesen, sin tilstedeværelse og lune humor skapte hun den beste atmosfære for læring og for et godt arbeidsmiljø. Else var stilig både i framferd og virke. Hun var «Hel ved». Vi bøyer vårt hode i sorg, ditt blikk og din stemme er borte, vi skal savne ditt nærvær, ditt vesen, vi skal ikke se deg igjen. Vi bøyer vårt hode ærbødig for alt hva du var, hva du gjorde, og det som ga mening til livet, for den som fikk være deg nær. Vi løfter vårt hode i glede, ved minner om deg og din tid. Om din tid iblant oss er over, så er du en del av vårt liv. (Dikt av Kjell Baalsrud) Vi minnes Else med takknemlighet. Inger Holbø, for kolleger ved Gudbrands- dalens Husflidsskule/ Nybu videregående skole

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)
Minneord over Tove Haukåen
Minneord over Tove Haukåen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Helge Sæterbakken
Minneord over Helge Sæterbakken
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Martin Dalberg
Minneord over Martin Dalberg
Minneord over Ivar Odnes
Minneord over Ivar Odnes
Minneord over Bjørn Bergaust
Minneord over Bjørn Bergaust
Minneord over Ivar Odnes
Minneord over Ivar Odnes