Eline Kjørven og Eirik Skjeggestad gifta seg 31. august 2018

Eline Kjørven og Eirik Skjeggestad giftet seg i Garmokirka på Maihaugen 31. august. Foto: Fotograf Kirsti Hovde

    DEL
{{score.total_count}}
Marianne Øvstehage og Runar Austgarden har gifta seg
Marianne Øvstehage og Runar Austgarden
Anne og Øyvind Byre har gifta seg
Anne og Øyvind Byre
Tove C Wikman Strand og Hans Sivertsen. har gifta seg
Tove C Wikman Strand og Hans Sivertsen.
Hilde Mæhlum Bjerkestuen og Edvard Horn Welle-Strand har gifta seg
Hilde Mæhlum Bjerkestuen og Edvard Horn Welle-Strand
Hanne Stine Mølmen og Erlend Skogland har gifta seg
Hanne Stine Mølmen og Erlend Skogland
Elisabeth sørlundsengen og Carl -Magnus sørlundsengen har gifta seg
Elisabeth sørlundsengen og Carl -Magnus sørlundsengen
Christina Bergsengene og Carl-Fredrik Gulbrandsen har gifta seg
Christina Bergsengene og Carl-Fredrik Gulbrandsen
Kari og Øyvind Kleiven har gifta seg
Kari og Øyvind Kleiven
Hege Smestadmoen og Bård Formo har gifta seg
Hege Smestadmoen og Bård Formo
Heidi og Marius Pettersen har gifta seg
Heidi og Marius Pettersen
Eline Kjørven og Eirik Skjeggestad har gifta seg
Eline Kjørven og Eirik Skjeggestad
Cato Løkken og Erle Svendsen Løkken har gifta seg
Cato Løkken og Erle Svendsen Løkken