Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)

Det er med stor sorg vi i MEF har mottatt budskapet om at gründeren og entreprenøren Bernt (Benne) Storhaug jr. har gått bort. Han døde den 17. oktober og ble 86 år gammel. Benne har en lang merittliste som tillitsvalgt i MEF: -han satt først flere år i MEF`s representantskap -deretter 13 år til sammen i MEFs hovedstyre og arbeidsutvalg hvorav 1 av årene -som nestleder. (1973-1987) -videre ble han tildelt MEF-prisen (1987, MEFs høyeste æresbevisning) og MEFs gullnål i 1989. Det er imponerende, ja nesten uforståelig, hva Benne har lagt ned av innsats, i tid og kilometer for kunne delta på alle møtene gjennom disse årene, for det meste i bil til og fra Oslo. På den tiden snakker vi kanskje om rundt 5 timer hver veg. I tillegg kunne han ta seg tid til å stikke innom venner og bekjente, entreprenører eller MEF-administrasjonen lokalt. Det fortelles at han aldri meldte forfall til noen av møtene. Ikke bare MEF, men en hel bransje har mye å takke Benne for. Få har hatt større innflytelse på MEF enn Bernt Storhaug jr. Vi takker for alt han bidro med og fikk utrettet. Våre tanker og kondolanser går til hans familie og nærmeste. Et kapittel i MEF-historia er slutt. Vi lyser fred over Bennes minne. Maskinentreprenørenes Forbund avd. Oppland

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Ola Kval-Engstad
Minneord over Ola Kval-Engstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Aase Horten
Minneord over Aase Horten
Minneord over Bjørg Marie Rudihagen
Minneord over Bjørg Marie Rudihagen
Minneord over Ole Nordahl
Minneord over Ole Nordahl
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Wilhelm Otto Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Otto Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)