Minneord over Helle Laier Johnsen

Det er med dyp sorg vi som kollegaer i Frisk HMS mottok beskjeden om at Helle er gått bort. Med Helles bortgang har det arbeidsmedisinske miljøet og bedriftshelsetjenesten i Norge mistet en av sine aller mest kompetente medarbeidere. Helle har vært en svært sentral medarbeider i bedriftshelsetjenesten Frisk HMS, og avgjørende for den utvikling og vekst som Frisk HMS har hatt siden Helle kom inn i virksomheten. Helle var utdannet lege, og gjennomførte sitt doktorgradsarbeid ved Akershus universitetssykehus og disputerte ved Universitetet i Oslo i 2009. I 2011 ble Helle spesialist i arbeidsmedisin, og i 2012 startet Helle som postdoktor ved STAMI. Enten det gjaldt å forske for å frembringe ny kunnskap eller å bruke kunnskapen om arbeid og helse til å utrede pasienter med mistanke om arbeidsrelatert sykdom, så var det alltid arbeidstakernes helse og velferd som lå nærmest Helles hjerte. Helle hadde et stort samfunnsengasjement, og gjennom sitt arbeid kunne hun bidra til at arbeiderne fikk fokus på sitt arbeidsforhold og sine arbeidsvilkår, og gjennom dette utligne sosiale forskjeller i helse. Helle fikk i 2010 Norsk forening for Lungemedisin pris for beste forskningsartikkel innenfor Lungemedisin i Norge, og hennes doktorgrad ble publisert i noen av de fremste tidsskriftene i verden. Helles forskning var av høyeste akademisk kvalitet, og den hadde også stor betydning for forebygging av arbeidsrelaterte helseskader. Helles forskning har også blitt brukt i trygdesaker for å underbygge sammenheng mellom arbeidseksponering og yrkessykdom, og nettopp det at hennes forskning har fått en så praktisk effekt og virkning er noe av det Helle vil bli husket for i fagmiljøene. Helle var en svært ydmyk og stillferdig person som ikke hadde behov for å hevde seg selv basert på sine egenskaper og hva hun hadde prestert, men vi som jobbet sammen med Helle fikk erfare dette gjennom hennes kloke veiledning, gode råd, skarpe spørsmål og hennes sterke faglige integritet. Dette er vi veldig takknemlige for. Helle fikk stor respekt for sin enorme faglige kapasitet, og sin tydelige stemme i spørsmål som angikk arbeidsmiljø og forebyggende helsearbeid. Helle var et nært og varmt menneske med venner overalt hvor hun hadde sitt virke. Våre tanker går i dag først og fremst til Helles familie som hun satte aller høyest og som har lidd det aller største tapet med Helles bortgang. På vegne av kollegaer i Frisk HMS Cecilie Blakstad Eikenes Karl-Christian Nordby Vidar Fjeldsven

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes
Minneord over Enar Opsahlhagen
Minneord over Enar Opsahlhagen
Minneord over Kari Nåvik
Minneord over Kari Nåvik
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen