Minneord over Wilhelm Otto Molberg Nilssen

Wilhelm Otto Molberg Nilssen Wilhelm Otto Molberg Nilssen vokste opp i Østfold, og utdannet seg ved Befalsskolen og ved Statens gymnastikkskole i årene før krigen. I 1940 fikk han jobb på Lillehammer, hvor han i 40 år var faglærer i gymnastikk ved realskolen og ved gymnaset. Under krigen ble han tidlig aktiv i motstandsarbeidet, og han ble i 1943 utnevnt til distriktssjef for Milorg i Gudbrandsdalen. Han tilbrakte mer enn ett år i dekning, blant annet i det de kalte Reiret i Sel, hvor motstandsarbeidet ble organisert og gjennomført med stor fare for eget og andres liv. For sin innsats under krigen ble Molberg Nilssen tildelt Deltagermedaljen med rosett og den britiske utmerkelsen King's Medal for Courage in the Cause of Freedom. Etter krigen ble han for sin formidlingsinnsats hedret med Forsvarets hederskors. Så sent som i 2015 ble han tildelt Regjeringens minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig. I sin bok «I Milorgs tjeneste» fra 1995 understreket han betydningen av lokalkunnskap og nettverk. Dette ga nødvendig situasjonsforståelse som var en forutsetning for motstandsarbeidet. Samtidig var han opptatt av å fremheve kvinnenes fremtredende rolle i Milorg. Milorgs erfaringer og organisering var direkte grunnlaget for dannelsen av Heimevernet etter krigen, og tankegangen fra den gang er like relevant i dag. Han tjenestegjorde et langt liv i IR-5/Forsvarsdistrikt-05, både som kompanisjef og bataljonssjef, og majoren var fra 2015 den eneste gjenlevende av Milorgs distriktssjefer. Han døde stille i sitt hjem 10. november, hele 103 år gammel. Våre tanker går til den nærmeste familien når vi nå lyser fred over major Wilhelm Otto Molberg Nilssens minne. Det gjør vi i dyp takknemlighet og respekt for hans krigsinnsats, hans inspirasjon og hans livslange samfunnsinnsats. Tore Ketil Stårvik, Oberstløytnant Distriktssjef HV-05

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes