Minneord over Arve Rolstad

Arve Rolstad døde 21. november etter et kort sykeleie. Han ble 93 år gammel. Han vokste opp på Boleng, en gammel odelsgård i Vingrom. Veterinærstudiet var et naturlig valg når det gjaldt utdannelse. Han fikk tidlig interesse for avlsarbeide, og alt i 1962 ble den unge veterinæren ansatt som statskonsulent med spesielt ansvar for dølehesten i Norge. Etter hvert overtok han også statskonsulentembetet for fjordhesten, noe som ble sett på med en viss spenning idet en var usikker på hvordan vestlandsbøndene ville ta imot «dølahest-mannen» fra Østlandet. Men med sin kyndighet og sitt likandes vesen vant han fort stor respekt også blant vestlendingene, og i 1990 ble han utnevnt som æresmedlem av Norges Fjordhestlag. Etter hvert ble ansvaret for all organisatorisk hesteavl i Norge lagt inn under konsulentstillingen, et embete som Rolstad beholdt helt til oppnådd aldersgrense i 1992. Ved siden av alt dette drev han sammen med sin kone Marit odelsgården Boleng. Arve hadde mange interesser også utenom sitt yrke. Han var interessert i politikk, litteratur og var belest og orientert på så mange områder. Han var sterkt engasjert i lokalhistorie og var i alle år aktivt medlem i Fåberg Historielag. Hans hovedinteresse var likevel all slags sport og særlig vintersport. Selv var han en meget habil skiløper og oppnådde over 30 merker i Birkebeinerrennet. Det som likevel preget Arve mest var hans vennlighet og raushet. Han var det en med rette kan kalle for en klok mann og en likandes kar. Da Ragnhild og jeg kom til Lillehammer i 1956, var Arve og Marit blant de første lokale innbyggerne vi ble kjent med. Det ble et bekjentskap som snart utviklet seg til vennskap. Et vennskap som skulle vare livet ut. Arve var også blant initiativtakerne til oppstarten av « Seniorherreklubben», en uformell herreklubb som har møter seks-sju ganger i året. I alle de 17 årene klubben har eksistert, har medlemmene med damer blitt invitert til julemøte på Boleng. Det var en begivenhet som vi alle så fram imot og gledet oss til. Og dit var det meningen at vi skulle også i år. Nå ble det begravelse i stedet. Et tuntre har falt over ende på Boleng. Trær vokser nok til igjen. Men bare de færreste blir forunt å oppnå dimensjonene til tuntreet som nå er borte. Fred over Arve sitt minne. Olav Hjortdal

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes