Minneord over Arve Rolstad

Arve Rolstad Jeg holdt nesten på å få sjokk da jeg fikk vite at Arve Rolstad var død i en alder av vel 93 år. En høy alder, men hvor mange kjører bil, er aktiv omsorgsarbeider, stiller opp som bøssebærer i Tv-aksjon, og har tatt en lang rekke birkebeinermerker – de siste fra få år tilbake – slik som han har gjort? Arve Rolstad var landets siste statskonsulent i hesteavl. Det han ikke viste om dølahestens historie og framtidsretta avl, var ikke verd å vite. Venner og samarbeidspartnere hadde han over hele Norge. I de seineste år har jeg truffet Arve på Helsehuset titt og ofte, når vi besøkte våre «bedre halvdeler». Alltid ble vi møtt med smil og glimt i øyet, og alltid en hyggelig prat når sjansen bød seg til å ta en kopp kaffe sammen. Få menn har utført så mye gratis omsorgsarbeid som Arve, og få har klaget så lite. Til nærmeste familie vil jeg si; Ta vare på arven etter Arve Rolstad – og fortsett i det samme gode spor. «Å leva det er å elska, det beste di sjel fekk nå, å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå». Asbjørn Dahl

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Frode Brandstadmoen
Minneord over Ola Kval-Engstad
Minneord over Ola Kval-Engstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Aase Horten
Minneord over Aase Horten
Minneord over Bjørg Marie Rudihagen
Minneord over Bjørg Marie Rudihagen
Minneord over Ole Nordahl
Minneord over Ole Nordahl
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Arve Rolstad
Minneord over Wilhelm Otto Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Otto Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Wilhelm Molberg Nilssen
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Amund Sperrud
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Helle Laier Johnsen
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)
Minneord over Bernt Hartvik Storhaug (Benne)