Minneord over Arve Rolstad

Arve Rolstad Jeg holdt nesten på å få sjokk da jeg fikk vite at Arve Rolstad var død i en alder av vel 93 år. En høy alder, men hvor mange kjører bil, er aktiv omsorgsarbeider, stiller opp som bøssebærer i Tv-aksjon, og har tatt en lang rekke birkebeinermerker – de siste fra få år tilbake – slik som han har gjort? Arve Rolstad var landets siste statskonsulent i hesteavl. Det han ikke viste om dølahestens historie og framtidsretta avl, var ikke verd å vite. Venner og samarbeidspartnere hadde han over hele Norge. I de seineste år har jeg truffet Arve på Helsehuset titt og ofte, når vi besøkte våre «bedre halvdeler». Alltid ble vi møtt med smil og glimt i øyet, og alltid en hyggelig prat når sjansen bød seg til å ta en kopp kaffe sammen. Få menn har utført så mye gratis omsorgsarbeid som Arve, og få har klaget så lite. Til nærmeste familie vil jeg si; Ta vare på arven etter Arve Rolstad – og fortsett i det samme gode spor. «Å leva det er å elska, det beste di sjel fekk nå, å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå». Asbjørn Dahl

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Helga Fonstad
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Bjørg Moen
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes
Minneord over Einar Gjørtz Aksnes