Minneord over Einar Gjørtz Aksnes

Einar Gjørtz Aksnes Vi har med sorg og vemod mottatt melding om at Einar Gjørtz Aksnes døde 13. januar, nær 95 år gammel. Einar var født i Ålesund 29. februar 1924. Han tok examen artium i Ålesund i 1943. De to siste krigsårene var han i England og fikk trening som jagerpilot. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1951. I 1953 giftet han seg med Sidsel, som ble hans livsledsager til det siste. Han ble engasjert i forskning og klinisk arbeide i USA etter turnustjeneste, ved Gundersen Clinic i Wisconsin og i Rochester i New York. Han fortsatte spesialisering i indremedisin, lungesykdommer og hjertesykdommer med tjeneste ved Rikshospitalet, Glitre lungesanatorium og i Stavanger. I 1971 kom han fra Stavanger til Lillehammer som overlege ved medisinsk avdeling. Her fikk han mulighet til å planlegge og sette sitt preg på en stor og moderne indremedisinsk avdeling som flyttet inn i det nye sykehuset som sto ferdig i 1975. Under hans ledelse ble det etablert grenspesialiserte seksjoner, blant annet med en moderne infeksjonsmedisinsk enhet, dialyseavdeling og hjerteovervåkningsavdeling. Han etablerte også en medisinsk undersøkelsesenhet med endoskopi. Einar sluttet ved oppnådd pensjonsalder i 1991. Pasientene hadde stor tillit til Einar som en varm og omsorgsfull lege. Han møtte mange pasienter på avdelingen og i en omfattende hjertemedisinsk poliklinikk. Med entusiastisk støtte fra unge kolleger og økonomisk støtte fra private givere og næringsliv fikk han anskaffet et moderne apparat for ultralydundersøkelse av hjertet. Han var opptatt av folkehelse, samarbeidet med Nasjonalforeningen, tok initiativ til treningsgrupper for hjerteinfarktpasienter ved Beitostølen, holdt foredrag og hadde et tett samarbeid med førstelinjetjenesten i sykehusets nedslagsområde. Einar G. Aksnes var en nysgjerrig og vitenskapelig interessert lege. Han publiserte flere artikler om lungemedisinske og hjertemedisinske emner. Han ledet prosjekt Nord-Gudbrandsdal, som var et prosjekt i regi av Nasjonalforeningen. Målsettingen med prosjektet var å styrke akuttberedskapen ved akutt hjertesykdom for de pasientene som hadde lengst reisevei til sykehus, blant annet med automatiske hjertestartere i ambulansene og akuttmedisinsk trening for ambulansepersonell og fastleger. Trening, tur og friluftsliv var viktig for Einar, parallelt med jobb og familie. På Lillehammer ble han tatt vel imot og inkludert i en turgjeng med seks kolleger. Det ble mange fine toppturer i Vest-Jotunheimen og Hurrungane med «Storen» – Store Skagastølstind 1972 som et høydepunkt. Einar var den ideelle turkamerat, fysisk sterk og utholdende, entusiastisk, ble med på det meste. Også mange fine hytteturer – DNT-hyttene i Jotunheimen, private hytter i Femundsmarka, Rondane og Venabufjellet, og ikke minst til familiehyttene Sidsel og Einar bygget opp sammen: Nysetra på Dovre og hytta på Justøya utenfor Arendal. Han gikk Birkebeinerrennet flere ganger. Ved en anledning gikk han med hjerterytmeovervåkning over fjellet og dokumenterte at han hadde episoder med atrieflimmer. I ettertid har flere forskningsarbeider vist at langvarig utholdenhetstrening øker risikoen for atrieflimmer hos eldre menn. Einar var utadvendt og hadde alltid et lunt smil på lur. Sammen med Sidsel åpnet han hjemmet sitt for venner, kolleger og medarbeidere. Vi er mange som har gode minner fra sammenkomster i Cathinka Guldbergs veg. De siste årene ble vanskelige for Einar. Han mistet synes gradvis, men det gode humøret beholdt han. Sidsel var en god hjelper, turvenn og støttespiller. Det ble etter hvert vanskelig for ham å bo hjemme. Einar sovnet stille inn på sykehjem 13. januar 2019. En god kollega og venn har vandret videre! Han vil bli savnet. Våre tanker går til Sidsel og familien. Vi lyser fred over minnet til Einar Gjørtz Aksnes. På vegne av kolleger ved sykehuset i Lillehammer, Bjarne Ranheim Tor Finn Denstad Eystein Brandt

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Ole Johannes Gillebo
Minneord over Ole Johannes Gillebo
Minneord over Marie Steinslien Dalby
Minneord over Marie Steinslien Dalby
Minneord over Gullbrand Aaløkken
Minneord over Gullbrand Aaløkken
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Hans Erling Mengshoel
Minneord over Hans Erling Mengshoel