Minneord over Hans Erling Mengshoel

Hans Erling Mengshoel Lillehamringen Hans Erling Mengshoel er gått ut av tiden, 79 år gammel, etter lang tids sykdom. Da han var 24, overtok han sin fars, Erling Mengshoels byggevarefirma, som han utvidet med avdelinger på Otta og Vinstra, i tillegg til «hovedbølet» på Lillehammer. Blant annet utviklet han en type prefabrikerte hus, de såkalte «Mengshoel-hus». De ble en suksess, og på 70-tallet hadde bedriften mer enn 80 ansatte. Etter 19 år i USA, kom hans sønn Erling tilbake til Lillehammer. I dag er det han og hans søster Kathrine som eier og driver firmaet. Det er en betydelig aksjonær i «Prevent Holding System AS», et firma som utvikler og produserer et lavtrykksystem som skal hindre og slukke brann. På en stillferdig måte utviklet Hans Erling firmaet i de bortimot 50 årene han sto i spissen for virksomheten. Han var en ekspansiv leder, han gikk ikke av veien for å ta sjanser i forretningslivet. Men alt han gjorde var høyst velfundert. Dessuten var han i sannhet en gentleman i sitt yrke, og som eiendomsutvikler hadde han hele tiden hjembyens ve og vel i tankene. Hans Erling var en lun og godsinnet humorist, og etter at han ble syk, var han på en munter måte opptatt av å orientere vennegjengen om hvordan det gikk med «Mr. Parkinson og meg», som han uttrykte det. I unge år var Hans Erling en habil mellomdistanseløper på friidrettsbanen, og han var som regel først i løypa under krevende turer til Jotunheimens totusenmeterstopper. I flere år etter at han ble rammet av sykdom, var han et energisk medlem av en kameratgruppe som hver tirsdag går en tre timers tur i Lillehammers omegn. Hans Erling Mengshoel er dypt savnet av en stor vennegjeng. Christen B. Bjørnsgaard

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Kristine Midtskog
Minneord over Kristine Midtskog
Minneord over Ole Johannes Gillebo
Minneord over Ole Johannes Gillebo
Minneord over Marie Steinslien Dalby
Minneord over Marie Steinslien Dalby
Minneord over Gullbrand Aaløkken
Minneord over Gullbrand Aaløkken
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Lars Sønsteli