Minneord over Else Rinheim

Else Rinheim f. Braastad Else, vår kjære søster, har gått bort og savnet er stort. Else døde 3. januar, 71 år gammel, etter få måneders kreftsjukdom. Else var så fint og godt et menneske og med så mange verdifulle kvaliteter. Allerede som lite barn utmerka ho seg med sin hjelpsomhet, sitt gode smil og sine kreative løsninger på daglige utfordringer. Else var utrusta med gode evner og allsidige interesser hadde ho. Ho var gløgg, kvikk og sporty. Etter gymnaset på Vinstra tok ho lærerutdanning ved Levanger Lærerhøgskole. Ho virket som lærer i noen år, først i Ringebu senere i Øyer kommune. Her fant ho sin Bjørn og de tok etter hvert over garden Rinheim på Tretten. Her gjorde Else stor innsats både heime og på sætra. Etter hvert fikk de to barn, Lars og Marit. Else var sports- og samfunnsinteressert, ho var medlem i kommunestyret, i menighetsrådet og aktiv i organisasjonslivet. Vi har hatt nær kontakt med Else også i voksen alder. Det var alltid så hyggelig å komme til gjestfrie Else og dermed ble vi flittige gjester. Ho tok alltid imot med åpne armer – i dobbelt forstand – det gode smilet og en klem på kinnet. Mange interessante samtaler og rike stunder ble det. Turer til fjells, i skog og mark, sommer som vinter, var alltid trivelig med Else på laget. I senere år har Else arbeidet ved et kommunalt bofellesskap innen helse- og velferd. Ho gjorde også her en omsorgsfull innsats overfor brukerne. Else gikk stille i dørene. Ho kunne kunsten å lytte, ho ble dermed en god samtalepartner og som vi tror mange hadde glede av. Else hadde sunne, gode holdninger. Ho var tolerant, omsorgsfull, snill og raus. En ble bare glad i Else. Nå er ho dypt savnet! Vi er takknemlige for mange rike minner som nå er gode å ha. Tankene går til kjære Marit, Lars-familien og Bjørn. Vi lyser fred over Else sitt minne! Aase Rognes og Randi Braastad

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Kristine Midtskog
Minneord over Kristine Midtskog
Minneord over Ole Johannes Gillebo
Minneord over Ole Johannes Gillebo
Minneord over Marie Steinslien Dalby
Minneord over Marie Steinslien Dalby
Minneord over Gullbrand Aaløkken
Minneord over Gullbrand Aaløkken
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Nancy Tollefsrud
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Anne Mari Aamelfot Hjelle
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Ole Ødegård
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Astri Riddervold
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Kristian Dobloug
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Else Rinheim
Minneord over Lars Sønsteli
Minneord over Lars Sønsteli