Fylkesutvalget i Innlandet har vedtatt å bygge midlertidig bru over Lågen på Tretten. Vi vet lite om hva slags bru, men kostnaden vil trolig ligge på ca. 50 millioner kroner.

Konstruksjonen som i beste fall knytter øst og vest sammen før jul, blir ingen staselig konstruksjon. Det er det vel heller ingen som er opptatt av. Kravene fra innbyggere og næringsliv har utelukkende handlet om funksjonalitet, om å gjøre dagliglivet levelig, og om å begrense alle de skader som følger av at et lokalsamfunn rives i to når infrastruktur kollapser.

Vi har vært opptatt av at bygda Tretten og kommunen Øyer ikke blir offer for et spill mellom fylke og stat, der man ikke blir enige om hvem som skal betale både det midlertidige og det permanente. Vi føler lettelse over fylkesutvalget samlet tar ansvar for at tverrforbindelsen blir reparert så raskt det praktisk lar seg gjøre.

Mens staten fortsatt toer sine hender og lar tvil om statlig ansvar bli hengende ei lufta, legger fylkeskommunen for en periode tvilen om ansvar litt til side. Det er ansvarlig, det er verdig, det er voksent. Og det er avgjørende. Ikke bare for bygda som ble rammet da brua kollapset, men også for fylkeskommunen. Fylkespolitikerne fikk en anledning til å vise at de står oss nærmere enn hva direktorater og departementskontorer gjør, og de grep den. Det kaller vi å bygge legitimitet, og fylkeskommunen trenger legitimitet.

Så deler vi fylkesordfører Even Aleksander Hagen sine forventninger om at staten må komme med penger. Vi forstår at mange spørsmål står ubesvart, og det er til å begripe at en diskusjon om ansvar må vente til vi vet mer om årsaken til å brua raste. Det kan uansett ikke være slik at staten kvittet seg med alt ansvar da fylkeskommune overtok brua i 2020.

Les også

Svarte-Per om Tretten bru

Les også

Den vakreste av alle ble bare 10 år