Vurderer å tilby rentefri betalingsutsettelse

Øyer kommune jobber for å få på plass en ordning med betalingsutsettelse for eiendomsskatt og kommunale avgifter for å lette på konsekvensene av koronakrisen.