Det er Dagens Næringsliv som melder dette. Hotellsjef Trygve Grov opplyser til DN at deler allerede er betalt, og at de er i samtaler med Skatteetaten for å unngå at hotellet blir tvangssolgt. Han forteller at han foreløpig ikke har oversikt over hvor stort det gjenstående kravet er, men omtaler det som «udramatisk».

Wadahl høgfjellshotell har rundt 61 ansatte, og er Sør-Frons største aksjeselskap basert på antall ansatte.

I 2005 kjøpte familien Grov Wadahl Høgfjellshotell på Gåla. Trygve Grov (47), sønn av hotellnæringstopp Eivind Grov (83, har siden hatt ansvaret for hotelldriften.

– Har hatt problemer

– Vi har hatt litt problemer med dårlig likviditet, men vi skal få ordnet opp i det, sier Grov til DN.

Skatteetaten er ikke den eneste som har tatt pant i høyfjellshotellet i 2019. Det er i alt åtte panthavere der sju av kreditorene har tatt ut søksmål, ifølge avisa. På listen finner man blant annet matleverandør Smakfullt Storkjøkken og heisbedriften Schindler, førstnevnte sluttet å levere mat dit i sommer, og heisbedriften er i dialog med høgfjellshotellet, ifølge DN.

Dagen før tingretten konkluderte med at tvangssalg kan gjennomføres, tok også Eivind Grov, medeier og styreleder i hotellet, pant som sikkerhet for et lån til hotellet på én million kroner.

– Jeg ga et likviditetslån i fjor som skulle betales tilbake i sommer, men da det ikke var mulig ble lånet forlenget til neste år. Det var banken som mente jeg burde tinglyse lånet, forklarer Eivind Grov (83) til DN og legger til:

– Og det kan jeg si; det er faen ikke lett å drive hotell i Gudbrandsdalen. Turoperatørene dirigerer prisene og de bryr seg ikke om prisene er bærekraftige. I tillegg er situasjonen den at det ikke finnes en bank i regionen som vil gi oss kassakreditt. Det skyldes nok at mange hoteller har gått konkurs gjennom årene. Med et hotell som holder stengt halvannen måned om våren og høsten, blir det problemer med likviditeten. Da blir leverandørene skadelidende.