WWF blir i lørdagens GD beskyldt for å angripe folkestyret. Hvem er folkestyret i rovviltnemndene? Representer de det flertallet av folket de bør representere? Svaret er klingende nei. Enten Sps Vedum eller GDs rovviltredaksjon liker det eller ikke, ja så vil de aller fleste her i landet ha våre fire store rovdyr.

Rovviltnemndene har i dag en stor overvekt av innvalgte politikere fra Sp, og alle som kjenner Sp syn på forvaltningen av rovdyr vet jo hva de står for. Skyt, fjern. Er dagens rovviltnemnder troverdige, svaret mitt er nei. Like lite troverdig som at Norges Jeger og fiskeforbund skulle være en seriøs deltaker i forvaltningen av våre 4 store. Flertallet av borgerne i dette land vil ha de 4 store, jerv, ulv, gaupe og bjørn.