Yrkesfagopplæringen mangler nødvendig utstyr

Yrkesfag mangler både utstyr og annet som elevene trenger i undervisningen, mener Utdanningsforbundet.

Yrkesfag mangler både utstyr og annet som elevene trenger i undervisningen, mener Utdanningsforbundet. Foto:

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilgang på nødvendig utstyr og råvarer er en forutsetning for å kunne drive yrkesopplæring i tråd med læreplanen. Utdanningsforbundet har gjennom tidligere undersøkelser vist at mange skoler mangler dette. Våren 2020 gjennomførte vi en ny spørreundersøkelse for å få oppdatert kunnskap om utstyrssituasjonen ved yrkesfaglige utdanningsprogram. Undersøkelsen avdekker bl.a. at
- 30% av lærerne rapporterer at elevene ikke har tilgang på de råvarene som kreves for å nå kompetansemålene i læreplanen
- 42% av lærerne oppgir at elevene mangler nødvendig utstyr i yrkesfaglige programfag
- Ca 50% av lærerne har ansvar for utstyr som kan medføre fare, og som krever særlig forsiktighet ved bruk i opplæringen

Rapporten viser at det er store variasjoner mellom de ulike utdanningsprogrammene, og særlig elektrofag og andre tekniske retninger topper denne uheldige statistikken. Dette skyldes naturlig nok at dette er utdanningsprogram som krever avansert og kostbart utstyr. Fører dette til at elevene henger etter allerede før de kommer ut i lære? Blir ungdommen klar for arbeidslivet på denne måten?

Samme rapport fra Utdanningsforbundet viser en nedadgående trend i antall yrkesfaglærere som får innvilget søknad om etter- og videreutdanning, selv om søkertallene har gått opp. Både UDIR og skoleeier har avslått flere søknader for 2021 enn året før. Dette er dårlige signaler å sende til alle yrkesfaglærerne som gjerne vil ta etterutdanning til det beste for elevene og egen faglig utvikling.

Vi har ikke spesifikke tall for utstyrssituasjonen i Innlandet, men det er grunn til å anta at trenden er den samme her som i andre fylker. Vi har allerede fått henvendelser om dette fra bekymrede tillitsvalgte ute på skolene.

Utdanningsforbundet Innlandet mener utstyrssituasjonen i Innlandet fylkeskommune bør kartlegges, og det må settes av midler til å rette opp mangler ute på skolene, slik at elevene får den opplæringen de har krav på. Men hvor skal man ta pengene fra? At Regjeringen ved kunnskapsminister Guri Melby (V) skyver det økonomiske ansvaret ned på fylkene, er ikke uventet. Derfor må fylkespolitikerne ta ansvar! Fylkeskommunen er allerede hardt presset ved at de statlige rammetilskuddene reduseres med den forventede elevnedgangen. Allerede neste år er det meldt at fylkeskommunen må spare 100 millioner.

Tillitsvalgte i videregående opplæring fra andre fylker melder om kutt i det yrkesfaglige tilbudet fordi det er så kostbart. Heldigvis er ikke det realiteten i Innlandet, men Utdanningsforbundet frykter at det kan bli konsekvensen her også dersom ikke rammetilskuddet til fylkeskommunen økes. De politiske partiene har i over et tiår snakket om et løft for yrkesfagene, og at Norge trenger flere fagarbeidere. Fortsetter trenden slik vi nå ser, går yrkesopplæringen en dyster framtid i møte.

Gry Rollag Føsker, kontaktperson videregående
Rannveig Theisen, fagskole, fylkesleder
Utdanningsforbundet Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags