Svar til Anne Marte Kolbjørnshus innlegg «Først tok de kunstnerne»: Ytringsfriheten har en klar egenverdi, og er samtidig en forutsetning for et levende demokrati. Derfor må alle menneskers rett til fri ytring og meningsutveksling sikres gjennom et sterkt juridisk og samfunnsmessig vern. Det er prinsippene Høyre legger til grunn når vi vedtar politikk.

I sitt innlegg trekker Kolbjørnshus linjene fra statsminister Erna Solbergs uttalelser om kunstnerne i Black Box teater til jødeforfølgelsene under andre verdenskrig. Jeg finner det riktig å bruke anledningen til å klargjøre hva Statsministeren egentlig har sagt i saken.

Hun har oppfordret til bevissthet om de konsekvensene ytringer kan ha, både for enkeltpersoner og for det generelle klimaet for politisk debatt i Norge. Særlig når det settes fokus på familien og familiesituasjonen til politikere. Hun har gjentatt og poengtert at ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet i Norge og at kunstnere har og skal ha full ytringsfrihet beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene.

Denne regjeringen ønsker på ingen måte å begrense den kunstneriske ytringsfriheten eller senke takhøyden for politiske ytringer eller politisk kunst i Norge.

Enkelte ytringer vil nødvendigvis være opprørende, støtende og sårende for enkelte mennesker. Og det er nettopp dette ytringsfriheten dreier seg om: Retten til å si det andre ikke liker å høre. Ytringer som alle er enige i trenger ikke noe rettslig vern. Det er de ytringene som bryter med etablerte sannheter som kan bringe oss framover og til en høyere innsikt og forståelse.

Det er ingen grunn til å ønske seg ny regjering. Det går så det suser i distriktene. Arbeidsledigheten i Innlandet er historisk lav. Flere gjennomfører videregående opplæring. Fraværet går ned. Det bygges mer vei fortere. Næringslivet skaper mer. Bedrifter flagger arbeidsplasser hjem til Innlandet. Vi får nytt Mjøssykehus. Flere unge satser i landbruket. Vi har fått flere pakkeforløp i helsevesenet og handlingsplan for voldtekt.

Ja, mye kan fortsatt bli bedre her til lands og vi er ikke ferdige med jobben. Det er fint med et mangfold av partier, så la oss diskutere. Det er derfor vi engasjerer oss politisk. Men det er ingen grunn til å bedrive diktanalyse i offentligheten. Iallfall ikke Niemöller.

Les også: Først tok de kunstnerne ...